• Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1998 

   Knutzen, J.; Biseth, A.; Brevik, E.; Green, N.; Schlabach, M.; Skåre, J.U. (NIVA-rapport;4207, Research report, 2000)
   Innholdet av sum toksisitetsekvivalenter (TE) fra stoffer med dioksinlignende effekt i lever av torsk fra Frierfjorden og indre Breviksfjorden var i 1998 henholdsvis 1139 og 336 ng/kg våtvekt. I skallinnmat av taskekrabbe ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1999 

   Knutzen, J.; Brevik, E.; Green, N.; Schlabach, M.; Skåre, J.U. (NIVA-rapport;4317, Research report, 2000)
   Innholdet av toksisitetsekvivalenter (TE) fra dioksiner og dioksinlignede stoffer i lever av torsk fra Frierfjorden og Breviksfjorden var i 1999 henholdsvis 426 og 292 ng/kg våtvekt. Konsentrasjonen av dioksiner i torsk ...