• Undersøkelser av forurensninger i sedimentene utenfor Tjuvholmen i Oslo 

      Schøyen, M.; Øxnevad, S.; Helland, A.; Rygg, B. (NIVA-rapport;4686, Research report, 2003)
      Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser av miljøgifter i sedimenter foretatt ved 12 områder utenfor Tjuvholmen i indre Oslofjord i april 2003. Sedimentene var ubetydelig/ lite forurenset til meget sterkt forurenset ...