• Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7556, Report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2019 

   Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Ø.; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Jenssen, Marthe T. S.; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Louise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7565, Report, 2020)
   This monitoring programme examines levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2019-investigation included analyses of more than 176 different contaminants or biological effect ...
  • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

   Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
   Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...