• Bunndyrsundersøkelser i elver/bekker i Eidskog kommune 2019 

   Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7403, Research report, 2019)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om miljøtilstand på bakgrunn av bunndyrsamfunn fra elleve utvalgte elve- og bekkelokaliteter i Eidskog kommune. Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av ...
  • Gjenvekst av krypsiv etter tiltak, og effekter av kalking på krypsiv i Otra ved Rysstad 

   Schneider, Susanne Claudia; Andersen, Eivind Ekholt; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7733-2022, Research report, 2022)
   Otra ved Rysstad har i lang tid hatt utfordringer med massevekst av krypsiv. Mekanisk fjerning av krypsiv i utvalgte områder der plantene er til særlig sjenanse for fiske og bading blir sett på som det mest praktiske ...
  • Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster 

   Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7471, Research report, 2020)
   I forbindelse med at skal bygges ny E39 øst for Mandal er det gjennomført en førkartlegging av vannforekomster som blir berørt av veiprosjektet. Programmet har pågått i perioden oktober 2018 – oktober 2019 og har bestått ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2019 

   Ballot, Andreas; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7452, Research report, 2020)
   NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad i 2019, med fokus på planteplankton (alger og cyanobakterier). Resultatene er sammenholdt med data fra siste fem ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Andersen, Eivind Ekholt; Lund, Espen; Ranneklev, Sissel Brit; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7354, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske ...
  • Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Ranneklev, Sissel Brit; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7339, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Glomma av biologiske og kjemiske effekter av påvirkninger fra Nordic Paper AS. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter fra bedriftens ...
  • Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2021 

   Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7742-2022, Research report, 2022)
   NIVA har på oppdrag av Vajda-Papir Scandinavia AS i 2021 overvåket og vurdert mulige effekter av bedriftens utslipp til Drammenselva. Overvåkingsprogrammet har vært forankret i prøver tatt henholdsvis oppstrøms og nedstrøms ...
  • Vurdering av økologisk tilstand i Oslo-elvene 2020 - Undersøkelser av bunndyr i Mærradalsbekken, Hoffselva og Hovinbekken 

   Eriksen, Tor Erik; Persson, Jonas; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7571, Research report, 2021)
   Denne rapporten omhandler bunndyrundersøkelser i de tre Oslo-elvene Mærradalsbekken (fire stasjoner), Hoffselva med Makrellbekken (fem stasjoner) og Hovinbekken (tre stasjoner). Bunndyrprøver er samlet inn ved to anledninger, ...