• Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag 

   Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7640, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere ...
  • Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Louis Guerrero; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7485, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra 2019, som var andre år med overvåking i 40 vannforekomster. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del ...