• Tilstandsvurdering av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune 2013 

      Rustadbakken, Atle; Bøe, Kristin (NIVA-rapport;6657, Research report, 2014)
      På oppdrag fra Sølensjøen Lotteierforening har det blitt utarbeidet en statusbeskrivelse av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at lite endringer har forekommet siden forrige ...