• Al-behandling av Gyrodactylus salaris infisert Atlantisk laks (Salmo salar) i Statkraft SF sitt stamfiskanlegg i Bjerka, Nordland 

   Lydersen, E.; Hytterød, S.; Kristensen, T.; Håvardstun, J.; Rosseland, B.O.; Poleo, Antonio B.S.; Mo, T.A.; Bakke, T.A. (NIVA-rapport;4583, Research report, 2002)
   Gyromet-gruppa fikk i oppdrag av Statkraft SF å forsøke å elimerer Gyrodactylus salaris smitten i deres anlegg i Bjerka, Nordland ved dosering med sur aluminiumsløsning. Vannkvaliteten i Bjerka er svært god med meget høy ...
  • Al-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelva 

   Lydersen, E.; Bakke, T.A.; Høgberget, R.; Håvardstun, J.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Pettersen, R.A.; Rosseland, B.O.; Øxnevad, S. (NIVA-rapport;4783, Research report, 2004)
   Med kun ett doseringspunkt for aluminiumsulfat (AlS), har vi lykkes med å eliminere lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Malmberg) over en strekning på 4.5 - 5.0 km i Batnfjordelva, Møre og Romsdal. Elvas lakseførende ...