• Bruk av halm til algekontroll i innsjøer - Utprøvingsprosjekt i Ysterudvika i Rødnessjøen (Haldenvassdraget) 

   Berge, D.; Kallqvist, T.; Bjørndalen, K. (NIVA-rapport;5398, Research report, 2007)
   Det ble gjennomført et forsøk som skulle belyse om det gikk an å benytte halm til å dempe algeveksten og holde blågrønnalger borte fra badeplasser i eutrofierte vassdrag. Ysterudvika ved Ørje i Rødnessjøen ble avsperret ...
  • Forenklet tiltaksanalyse for Haldenvassdraget. Hovedrapport 

   Bækken, T.; Berge, D.; Bjørndalen, K.; Syversen, N.; Turtumøygard, S.; Øygarden, L. (NIVA-rapport;4922, Research report, 2004)
   Haldenvassdraget består av en lang rekke innsjøer med korte elevetrekninger i mellom. Vassdraget forurenses i hovedsak av næringssalter fra landbruk og befolkning. Vannkvaliteten er dårlig øverst i vassdraget, men bedrer ...
  • Restaurering av Vanemfjorden. Rapport fra workshop i juni 2004 

   Solheim, A. L.; Stålnacke, P.G.; Beckmann, M,; Brabrand, Å.; Bjørndalen, K.; Beldring, S.; Andersen, T.; Søndergaard, M,; Annardotter, H. (NIVA-rapport;4894, Research report, 2004)
   De økende eutrofieringsproblemene i Vansjø, Vanemfjorden i Østfold, var utgangspunktet for en workshop i juni 2004 om mulige restaureringsmetoder for å redusere disse problemene. Rapporten inneholder først korte sammendrag ...
  • Tiltaksanalyse Nitelva 

   Bjørndalen, K.; Borch, H.; Lindholm, O.; Øygarden, L. (NIVA-rapport;5453, Research report, 2007)
   Feil Lnr. inni rapporten (Lnr.5334-2007)
  • Utprøving av endret manøvrings-reglement i Vansjø. Resultater fra første forsøksperiode, sommer/høst 2005 

   Skarbøvik, E.; Eggestad, E.; Bjørndalen, K.; Fjelstad, K.; Tingvold, J.K. (NIVA-rapport;5141, Research report, 2006)
   På oppdrag for Moss kommune har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med Jordforsk, Hydrologisk avdeling ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB) gjennomført ...
  • Utredninger Vansjø - Kartlegging av vannkvalitet i 2006 

   Bjørndalen, K.; Andersen, T.; Færøvig, P.J. (NIVA-rapport;5334, Research report, 2007)
   Vannområdeutvalget Morsa fikk i 2006 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2006. Denne delrapporten omhandler kartleggingen av vannkvaliteten. Overvåkingen pågikk i perioden fra begynnelsen ...
  • Utredninger Vansjø - Kartlegging av vannkvaliteten i 2005 

   Bjørndalen, K.; Andersen, T.; Borgvang, S.; Hobæk, A.; Kaasa, B.; Rohrlack, T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;5143, Research report, 2006)
   Vannområdeutvalget Morsa fikk i 2005 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2005. Hovedmålsetningen var å få økt kunnskap om innsjøen og prosesser knyttet til omsetningen av næringsstoffer, ...
  • Utredninger Vansjø 2005 - Sammendrag og anbefalinger 

   Bjørndalen, K.; Andersen, T.; Bechmann, M.; Borgvang, S.; Brabrand, Å.; Delstra, J.; Gunnarsdottir, H.; Hobæk, A.; Saloranta, T.; Skarbøvik, E.; Solheim, A. (NIVA-rapport;5146, Research report, 2006)
   Vannområdet Morsa fikk i 2005 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2005. Hovedmålsettingen var å få økt kunnskap om innsjøen og prosesser knyttet til omsetningen av næringsstoffer som grunnlag ...