• Episoder med skadelige alger og maneter i oppdrett- hva kan vi lære av erfaringer fra merdkanten 

   Dale, Trine; Borch, Trude Kristin; Bahr, Gjermund; Feest, Patricio; Cisterna, Fernanda (NIVA-rapport;7755-2022, Research report, 2022)
   Noen ganger forårsaker oppblomstringer av alger og maneter skadelig for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Et ferskt eksempel er oppblomstringen av Chrysochromulia leadbeateri i 2019 som ...
  • Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Glåmseter, Øystein; Feest, Patricio; Cisterna, Fernanda; Refseth, Gro Harlaug; Arnberg, Maj; Borch, Trude Kristin; Bahr, Gjermund; Halsband, Claudia; Leu, Eva; Camus, Lionel (NIVA-rapport;7843-2023, Research report, 2023)
   Dette er hovedrapport for prosjektet «Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen» finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Hovedmålet i prosjektet ...