• Dispersal and Deposition of Detritus From Kelp Cultivation 

   Broch, Ole Jacob; Hancke, Kasper; Ellingsen, Ingrid Helene (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A high resolution coastal and ocean hydrodynamic model system was used to investigate the transport and deposition patterns of Particulate Organic Matter (POM) from kelp farmed at three locations of different properties: ...
  • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

   Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
   Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...
  • The kelp cultivation potential in coastal and offshore regions of Norway 

   Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We have evaluated the cultivation potential of sugar kelp (Saccharina latissima) as a function of latitude and position (near- and offshore) along the Norwegian coast using a coupled 3D hydrodynamic-biogeochemical-kelp ...