• Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag 

      Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7640, Research report, 2021)
      Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere ...