• Annual changes in aquatic plant photosynthesis in the regulated river Otra and the effect of plant removal 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Schneider, Susanne Claudia; Thiemer, Kirstine; Dörsch, Peter; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Velle, Gaute; Pathak, Devanshi (NIVA-rapport;7858-2023, Research report, 2023)
   Mass development of submerged aquatic plants is often seen as nuisance for human activities. The present study used novel methods to estimate the changes in ecosystem photosynthesis (mostly Juncus bulbosus), through an ...
  • Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva med vannplanter som kvalitetselement 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7552, Research report, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å foreta en tilstandsvurdering av vannvegetasjonen på fem stasjoner i nedre del av Nitelva, inkludert stasjoner tilknyttet Dyneas overvåkingsprogram, og av Svellet. Nedre deler av Nitelva ...
  • Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren 

   Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7392, Research report, 2019)
   I 2018 gjennomførte NIVA biologiske undersøkelser i Helgeren, et regulert drikkevannsmagasin som inngår i Oslos vannforsyning. Målet var å vurdere hvorvidt drikkevannsreguleringen går ut over den økologiske tilstanden i ...
  • Estimation of ecosystem respiration and photosynthesis in supersaturated stream water downstream of a hydropower plant 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Dörsch, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The estimation of whole stream metabolism, as determined by photosynthesis and respiration, is critical to our understanding of carbon cycling and carbon subsidies to aquatic food-webs. The mass development of aquatic ...
  • Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants 

   Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Demars, Benoît Olivier Laurent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atmospheric N pollution may shift nutrient limitations in aquatic autotrophs from N to P or cause an intensification of P limitation in formerly pristine areas. Small changes in nutrient supply in oligotrophic lakes and ...
  • High aquatic macrophyte diversity in Norwegian lakes north of the Arctic Circle 

   Mjelde, Marit; Thrane, Jan-Erik; Demars, Benoît Olivier Laurent (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   1. Aquatic macrophytes recolonised inland waters following the last glacial retreat. The resulting diversity and the variables influencing it remain largely unexplored north of the Arctic Circle, including possible effects ...
  • Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Dörsch, Peter; Thiemer, Kirstine; Clayer, Francois; Schneider, Susanne Claudia; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute (NIVA-rapport;7633, Research report, 2021)
   Fish and invertebrates breathing in water supersaturated with gas (total dissolved gas; TDG), e.g. at the outlet of hydropower plants, may develop gas bubble disease (analogous to the bends in humans). Aquatic plants also ...
  • Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7303, Research report, 2018)
   Hensikten med oppdraget har vært å vurdere utbredelse og risiko for videre spredning av vasspest i Leira-vassdraget. I denne undersøkelsen har vi kombinert feltregistreringer med DNA (miljøDNA)-analyser. Til tross for at ...
  • Metabolism Modeling in Rivers With Unsteady Flow Conditions and Transient Storage Zones 

   Pathak, Devanshi; Demars, Benoît Olivier Laurent (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Whole-stream metabolism characterizes energy and carbon transformations, thus providing an estimate of the food base and CO2 emission sources from streams and rivers. Metabolism models are generally implemented with a ...
  • Overvåking av krypsiv – resultater 2014-2023 

   Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7902-2023, Research report, 2023)
   Ti år med overvåkning av krypsiv ved 9 stasjoner i Tovdalselva, Otra, Mandalselva og Sira-Kvina vassdraget avdekket få konsistente trender i dekningsgrad og plantelengde av krypsiv. Vi kan konkludere med at: (1) Noen steder ...
  • Stream Macroinvertebrates and Carbon Cycling in Tangled Food Webs 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Kemp, Joanna Lynn; Marteau, Baptiste; Friberg, Nikolai; Thornton, Barry (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The annual global loss of organic carbon from terrestrial ecosystems into rivers is similar to the organic carbon stored in soils each year. Dissolved organic matter (DOM) flows through the food web to macroinvertebrates, ...
  • Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv 

   Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7484, Research report, 2020)
   I denne rapporten sammenstiller vi historiske data om utviklingen av vannplanter oppstrøms Brokke, rapporterer resultater fra en kartlegging av vannplanter i august 2019, og tolker resultatene i lys av det overordnete ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2017 

   Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7202, Research report, 2017)
   Undersøkelser fra fire år med overvåking av krypsiv ved 18 stasjoner i Mandalselva, Otra og Tovdalselva viser at ingen av de undersøkte faktorene alene kan forklare de store forskjellene i krypsivbiomasse mellom stasjoner ...
  • ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7414, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 4. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Iešjávri, Stuorajávri, ...
  • ØKOSTOR 2019: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7536, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 5. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2019 omfattet programmet følgende ti innsjøer: Nisser, Tinnsjå, Norsjø, ...
  • ØKOSTOR 2020: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, G.; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, D.; Havn, Torgeir Børresen; Jensen, Thomas Correll; Lie, Erik Friele; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7660-2021, Research report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 6. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2020 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Femunden, Gjende, Mjøsa, ...