• Miljøgifter i sedimenter fra Mjøsa, 2005-2006 

      Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Borgen, Anders R; Dye, Christian (NIVA-rapport;5313, Research report, 2006)
      I en ny kartlegging av miljøgifter i Mjøsa er det vinteren 2005-2006 tatt prøver av overflatesedimenter ved 26 stasjoner. Ved fem av disse er det også tatt kjerneprøver som er datert, slik at utviklingen i forurensningssituasjonen ...