• Chloropicophyceae, a new class of picophytoplanktonic prasinophytes 

   Lopes Dos Santos, Adriana; Pollina, Thibaut; Gourvil, Priscillia; Corre, Erwan; Marie, Dominique; Garrido, Jose Luis; Rodriguez, Francisco; Noel, Mary-Helene; Vaulot, Daniel; Eikrem, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Prasinophytes are a paraphyletic group of nine lineages of green microalgae that are currently classified either at the class or order level or as clades without formal taxonomic description. Prasinophyte clade VII comprises ...
  • Development of a qPCR assay to detect and quantify ichthyotoxic flagellates along the Norwegian coast, and the first Norwegian record of Fibrocapsa japonica (Raphidophyceae) 

   Engesmo, Anette; Strand, David; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Edvardsen, Bente; Medlin, Linda K.; Eikrem, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Blooms of ichthyotoxic microalgae pose a great challenge to the aquaculture industry world-wide, and there is a need for fast and specific methods for their detection and quantification in monitoring programs. In this ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Harmful algal blooms and their effects in coastal seas of Northern Europe 

   Karlson, Bengt; Andersen, Per; Arneborg, Lars; Cembella, Allan; Eikrem, Wenche; John, Uwe; West, Jennifer Joy; Klemm, Kerstin; Kobos, Justyna; Lehtinen, Sirpa; Lundholm, Nina; Mazur-Marzec, Hanna; Naustvoll, Lars Johan; Poelman, Marnix; Provoost, Pieter; De Rijcke, Maarten; Suikkanan, Sanna (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Harmful algal blooms (HAB) are recurrent phenomena in northern Europe along the coasts of the Baltic Sea, Kattegat-Skagerrak, eastern North Sea, Norwegian Sea and the Barents Sea. These HABs have caused occasional massive ...
  • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

   Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
   Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Mantoniella beaufortii and Mantoniella baffinensis sp. nov. (Mamiellales, Mamiellophyceae), two new green algal species from the high arctic 

   Yau, Sheree; Lopes dos Santos, Adriana; Eikrem, Wenche; Gérikas Ribeiro, Catherine; Gourvil, Priscillia; Balzano, Sergio; Escande, Marie-Line; Moreau, Hervé; Vaulot, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Members of the class Mamiellophyceae comprise species that can dominate picophytoplankton diversity in polar waters. Yet, polar species are often morphologically indistinguishable from temperate species, although clearly ...
  • Olisthodiscus represents a new class of Ochrophyta 

   Barcytė, Dovilė; Eikrem, Wenche; Engesmo, Anette; Seoane, Sergio; Wohlmann, Jens; Horak, Ales; Yurchenko, Tatiana; Elias, Marek (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The phylogenetic diversity of Ochrophyta, a diverse and ecologically important radiation of algae, is still incompletely understood even at the level of the principal lineages. One taxon that has eluded simple classification ...
  • Protist Diversity and Seasonal Dynamics in Skagerrak Plankton Communities as Revealed by Metabarcoding and Microscopy 

   Gran-Stadniczenko, Sandra; Egge, Elianne; Hostyeva, Vladyslava; Logares, Ramiro; Eikrem, Wenche; Edvardsen, Bente (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Protist community composition and seasonal dynamics are of major importance for the production of higher trophic levels, such as zooplankton and fish. Our aim was to reveal how the protist community in the Skagerrak changes ...
  • Sampling protocol for monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours 

   Andersen, Jesper Harbo; Brink, Mathias; Kallenbach, Emilie; Hesselsøe, Martin; Knudsen, Steen W.; Støttrup, Josianne G.; Møller, Peter Rask; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7175, Research report, 2017)
   The sampling protocol is a product of the MONIS 4 project, or in full “Monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours”. Sampling will take place using a broad range of methods, both conventional sampling ...
  • Seasonal diversity and dynamics of haptophytes in the Skagerrak, Norway, explored by high-throughput sequencing 

   Egge, Elianne Sirnæs; Johannessen, Torill Vik; Andersen, Tom; Eikrem, Wenche; Bittner, Lucie; Larsen, Aud; Sandaa, Ruth-Anne; Edvardsen, Bente (Journal article, 2015)
   Microalgae in the division Haptophyta play key roles in the marine ecosystem and in global biogeochemical processes. Despite their ecological importance, knowledge on seasonal dynamics, community composition and abundance ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2017-Datarapport 

   Norli, Marit; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7266, Research report, 2018)
   Her rapporteres resultatene fra 2017 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2017. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport 

   Norli, Marit; Valestrand, Louise; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7496, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene fra 2018 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2018. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018 

   Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7385, Research report, 2019)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble deler av grunnprogrammet gjennomført i 2018. Prøvetakningen inkluderte 8 pelagiske stasjoner, 6 hardbunnstasjoner og 5 bløtbunnstasjoner, hvorav 2 pelagiske, 2 hardbunns og 1 ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7503, Research report, 2020)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7383, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7500, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...