• The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic 

   Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla W.; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Ø. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The spatial distribution of kelp (Laminaria hyperborea) and sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) in the NE Atlantic are highly related to physical factors and to temporal changes in temperature. On a large scale, ...
  • Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter 

   Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7131, Research report, 2017-03)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av ...