• Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

   Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
   Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
  • EuroGOOS roadmap for operational coastal downstream services 

   El Serafy, Ghada; Mészáros, Lőrinc; Fernández, Vicente; Capet, Arthur; She, Jun; Sotillo, Marcos Garcia; Melet, Angelique; Legrand, Sebastien; Mourre, Baptiste; Campuzano, Francisco; Federico, Ivan; Guarnieri, Antonio; Rubio, Anna; Dabrowski, Tomasz; Umgiesser, Georg; Staneva, Joanna; Ursella, Laura; Pairaud, Ivane; Bruschi, Antonello; Frigstad, Helene; Baetens, Katrijn; Creach, Veronique; Charria, Guillaume; Alvarez Fanjul, Enrique (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The EuroGOOS Coastal working group examines the entire coastal value chain from coastal observations to services for coastal users. The main objective of the working group is to review the status quo, identify gaps and ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Fluxes of carbon and nutrients to the Iceland Sea surface layer and inferred primary productivity and stoichiometry 

   Jeansson, Emil; Bellerby, Richard; Skjelvan, Ingunn; Frigstad, Helene; Ólafsdóttir, Sólveig R.; Ólafsson, Jón Hjaltalín (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This study evaluates long-term mean fluxes of carbon and nutrients to the upper 100m of the Iceland Sea. The study utilises hydro-chemical data from the Iceland Sea time series station (68.00 N, 12.67 W), for the years ...
  • Forprosjekt for modellering av Oslofjorden – vurdering av aktuelle modeller 

   Staalstrøm, Andre; Jackson-Blake, Leah Amber; Norling, Magnus Dahler; Kvile, Kristina Øie; Sample, James Edward; Frigstad, Helene; Wallhead, Phillip (NIVA-rapport;7803-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en vurdering av aktuelle modeller og anbefalinger for å utføre en modellering av Oslofjorden.
  • The impact of the spring 2020 snowmelt floods on physicochemical conditions in three Norwegian river-fjord-coastal systems 

   Poste, Amanda; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; de Wit, Heleen; Harvey, Therese; Valestrand, Louise; Deininger, Anne; Bryntesen, Tina; Delpech, Lisa-Marie; Christensen, Guttorm (NIVA-rapport;7651, Research report, 2021)
   Due to very high snow accumulation in the winter of 2019/2020, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) in late May 2020 issued flood forecasts predicting extremely high flood risk for parts of northern ...
  • Increased light attenuation in Norwegian coastal waters - A literature review 

   Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Deininger, Anne; Poste, Amanda (NIVA-rapport;7551, Research report, 2020)
   This report describes the results of a literature review on increased light attenuation and biological effects in Norwegian waters and comparable global coastal regions. An overview of research projects on increased light ...
  • Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems 

   Frigstad, Helene; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Kvalsund, Karsten; Christensen, Guttorm; Bellerby, Richard; Sørensen, Kai; Norli, Marit; King, Andrew Luke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Coastal ecosystems are of high ecological and socioeconomic importance and are strongly influenced by processes from land, sea, and human activities. In this study, we present physical, chemical, and biological observations ...
  • The interplay between terrestrial organic matter and benthic macrofauna: Framework, synthesis, and perspectives 

   Pardo, Juan C. F.; Poste, Amanda E.; Frigstad, Helene; Quintana, Cintia O.; Trannum, Hilde C. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Ecosystems are shaped by physical, chemical, and biological drivers, which affect the quality and quantity of basal energy sources, with impacts that cascade to higher trophic levels. In coastal, shelf, and marine habitats, ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Nordic Blue Carbon Ecosystems: Status and Outlook 

   Krause-Jensen, Dorte; Gundersen, Hege; Björk, Mats; Gullström, Martin; Dahl, Martin; Asplund, Maria E.; Boström, Christoffer; Holmer, Marianne; Banta, Gary T.; Graversen, Anna Elizabeth Løvgren; Pedersen, Morten Foldager; Bekkby, Trine; Frigstad, Helene; Skjellum, Solrun Figenschau; Thormar, Jonas; Gyldenkærne, Steen; Howard, Jennifer; Pidgeon, Emily; Ragnarsdóttir, Sunna Björk; Mols-Mortensen, Agnes; Hancke, Kasper (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Vegetated coastal and marine habitats in the Nordic region include salt marshes, eelgrass meadows and, in particular, brown macroalgae (kelp forests and rockweed beds). Such habitats contribute to storage of organic carbon ...
  • Organic nitrogen steadily increasing in Norwegian rivers draining to the Skagerrak coast 

   Deininger, Anne; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; Austnes, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Declining atmospheric nitrogen (N) deposition, through reduction in the direct input of inorganic N, may result in less inorganic N being leached from soils to freshwaters (dissolved inorganic N = DIN). Declining sulphur ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Trine, Bekkby; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise (Research report, 2018)
   Hovedmålet med prosjektet er å 1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal 2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste ...
  • Potential effects of reduced riverine inorganic particle loading on water quality in the Oslofjord region 

   Wallhead, Philip; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7611, Research report, 2021)
   A model investigation was carried out of the potential impacts of reduced riverine inorganic particle loading in the Oslofjord region. Some significant improvements in water clarity, particularly in the Glomma estuary, ...
  • Reevaluating the role of organic matter sources for coastal eutrophication, oligotrophication and ecosystem health 

   Deininger, Anne; Frigstad, Helene (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Organic matter (OM) in aquatic systems is either produced internally (autochthonous OM) or delivered from the terrestrial environment (ter-OM). For eutrophication (or the reverse – oligotrophication), the amount of ...
  • Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? 

   Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Seston is suspended particulate organic matter, comprising a mixture of autotrophic, heterotrophic and detrital material. Despite variable proportions of these components, marine seston often exhibits relatively small ...
  • Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone. Part 2: Quantitative analyses 

   Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7311, Research report, 2018)
   This report is Part 2 of the project Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone (Klima-Overblikk). The overall aim of this report was to document changes over the period ...
  • Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening 

   Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Global coastal ecosystems are under accelerating pressure from human activities and climate change. In this study we explore a long-term time series (mostly 1990–2016) from major Norwegian rivers, together with coastal ...