• Evaluation of factors influencing disinfection efficacy for aquaculture 

   Wennberg, Aina Charlotte; Martins, Samantha Eslava; Furseth, Kamilla; Tobiesen, August E.Dessen; Hess-Erga, Ole-Kristian (NIVA-rapport;7801-2022, Research report, 2022)
   Disinfectants falls within the scope of the Biocidal Products Regulation (BPR), however, there are no specific guidance on how to test the efficacy of disinfectants for use in aquaculture. The Norwegian Medicines Agency ...
  • Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Furseth, Kamilla; Dale, Trine (NIVA-rapport;7796-2022, Research report, 2022)
   Nåværende søknadsprosess legger ikke tilstrekkelig til rette for god utslippskontroll og miljøovervåking. En kombinasjon av en god veileder, oppdatert/tilpasset søknadskjema og obligatorisk forhåndskonferanse vil sikre ...