• Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar) 

   Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Rusch, Johannes; Garmo, Øyvind; Gjessing, Mona; Kraugerud, Marianne; Hagen, Anders Gjørvad (NIVA-rapport;7576, Research report, 2020)
   Forsøk har vist at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er svært følsom for klorforbindelser, og at lave konsentrasjoner fjerner parasitten fra laksunger uten at laksunger påvirkes i vesentlig negativ grad. Høsten 2019 ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise (NIVA-rapport;7617, Research report, 2021)
   Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten ...
  • Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019 

   Garmo, Øyvind; Bråte, Inger; Buenaventura, Nina; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla; Grung, Merete; Håll, Johnny; Lusher, Amy (NIVA-rapport;7481, Research report, 2020)
   Til sammen 63 ørret og 20 bekkerøye fra fem stasjoner i Hovinbekken og Mærradalsbekken ble analysert for innhold av utvalgtegrunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i magen. ...
  • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt - Årsrapport for 2016 

   Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7153, Research report, 2017-05)
   I 2016 ble avrenningen fra 16 nedlagte skyte- og øvingsfelt (SØF) overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Ved Gimlemoen, Avgrunnsdalen, Banemyra, Steinkjersannan, Tittelsnes, Nesje Fort og Gurulia/Bue Nebb ...
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2010 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6214, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6411, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2015 

   Garmo, Øyvind; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;7078, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2015 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.
  • Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin 

   Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7616, Research report, 2021)
   Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen ...
  • Terrestrial and aquatic baseline study and monitoring programme for CO2 Technology Centre Mongstad 

   Grung, Merete; Garmo, Øyvind; Myking, Tor; Øyen, Bernt-Håvard; Blom, Hans H.; Ranneklev, Sissel; Wright, Richard Frederic; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad (NIVA-rapport;6311, Research report, 2012)
   CO2 Technology Centre Mongstad will be the world’s largest test centre for testing and development of CO2 capture technology. The emissions to the atmosphere from CO2 Technology Centre Mongstad contain amines and may in ...
  • Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 

   Hindar, Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6701, Research report, 2015)
   Etter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 ...
  • Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6 

   Ranneklev, Sissel Brit; Garmo, Øyvind; Petersen, Karina; Vikan, Hedda (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Under drivingen av Espatunnelen på E6 ble det tatt ut prøver av tunnelvann (drifts- og drensvann), slam og sprengsstein. Konsentrasjoner av Al, Cu, Zn og Cr i tunnelvannet var høyt. Entreprenørens sedimentasjonsbasseng ...