• Karakterisering. Haldenvassdraget med utenforliggende fjordområder 

   Berge, D.; Berge, J.; Barton, D.; Gaut, A.; Tjomsland, T.; Rygg, B.; Turtumøygard, S.; Øygarden, L.; Dahl, E. (NIVA-rapport;4785, Research report, 2004)
   Det er foretatt en "første karakterisering" etter EUs Vanndirektiv i Haldenvassdraget med tilhørende fjordområder. Det er delt inn i vannforekomster, disse er typifisert, det er vurdert belastninger og virkninger, og ...
  • Karakterisering. Numedalslågen med utenforliggende fjordområder 

   Berge, D.; Berge, J.; Barton, D.; Gaut, A.; Tjomsland, T.; Rygg, B.; Turtumøygard, S.; Øygarden, L.; Kraft, P.; Dahl, E. (NIVA-rapport;4784, Research report, 2004)
   Det er foretatt en "første karakterisering" etter EUs Vanndirektiv av Numedalslågen med tilhørende fjordområder. Det er delt inn i vannforekomster, disse er typifisert, det er vurdert belastninger og virkninger, og ...