• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

   Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
   Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
  • Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis 

   Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper (NIVA-rapport;7553, Research report, 2020)
   This pilot study demonstrates UAV-based image collection being a promising technology for plastic detection in beach zones and we recommend object-based image analysis and UAV-based data collection being further developed ...
  • Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance 

   Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper presents an exploratory assessment of ecosystem accounting's potential to support marine and coastal governance. Norwegian kelp forest management and restoration, and a series of nested case studies are used as ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes 

   Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A mesocosm experiment with intact benthic communities was conducted to evaluate the effects of mine tailings on benthic community structure and biogeochemical processes. Two types of tailings were supplied from process ...
  • Evaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen 

   Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7695-2022, Research report, 2022)
   Komboindeksen er en ny klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom ...
  • Global estimates of the extent and production of macroalgal forests 

   Duarte, Carlos M.; Gattuso, Jean-Pierre; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Middelburg, J.J.; Burrows, Michael T.; Krumhansl, Kira A.; Wernberg, Thomas; Moore, Pippa J.; Pessarrodona, Albert; Ørberg, Sarah; Pinto, Isabel Sousa; Assis, Jorge; Queirós, Ana M.; Smale, Dan A; Bekkby, Trine; Serrão, Ester A.; Krause-Jensen, Dorte (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Macroalgal habitats are believed to be the most extensive and productive of all coastal vegetated ecosystems. In stark contrast to the growing attention on their contribution to carbon export and sequestration, understanding ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project. 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;7430, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe 

   Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To understand the restoration potential of degraded habitats, it is important to know the key processes and habitat features that allow for recovery after disturbance. As part of the EU (Horizon 2020) funded MERCES project, ...
  • "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests 

   Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A growing need for food is causing increased interest for seaweed farming globally. This requires knowledge of the industry’s effects on the marine environment. We therefore aimed to explore the communities hosted by a ...
  • Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper 

   Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7558, Research report, 2020)
   Miljødirektoratet har engasjert NIVA for å definere hvilke naturtyper i Norge som kan regnes innunder begrepet "saltmarshes". NIVA har gått gjennom ulike definisjoner og vurdert hvordan disse passer inn i det norske ...
  • Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Hydrodynamic forces from waves and currents may have strong but different impacts on benthic diversity. In order to study the relative importance of current and wave exposure to the diversity of macrofauna associated with ...
  • Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann? 

   Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artsmangfold og sammensetning av dyr i marine sedimenter (bløtbunnsfauna) er spesielt egnet for å måle miljøets tilstand, fordi ulike typer partikkelbundet forurensning før eller senere når havbunnen. Indekser på artsmangfold ...
  • Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond 

   Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M (NIVA-rapport;7137, Research report, 2017)
   Dette prosjektet har hatt som mål å integrere, modellere og tilgjengeliggjøre marine grunnkart for Svalbard. Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og ...
  • Kelp forest distribution in the Nordic region 

   Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Baden, Susanne; Bekkby, Trine; Bruhn, Annette; Geertz-Hansen, Ole; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Krause-Jensen, Dorte; Rinde, Eli; Steen, Henning; Wegeberg, Susse; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kelp forests are productive coastal ecosystems that provide a range of ecosystem services. Mapping the distribution and area occupied by kelp forests is a critical step to identify their ecosystem functions and services, ...
  • KELPMAP-Vega: Metodeutvikling for kartlegging av tareskog ved bruk av droner og satellittbilder (feltrapport) 

   Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Poulsen, Robert Nøddebo; Buls, Toms; Ghareeb, Medyan; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Arvidsson, Karoline Slettebø; Kvile, Kristina Øie (NIVA-rapport;7790-2022, Research report, 2022)
   Rapporten er en del-leveranse i prosjektet "Metodeutvikling for kartlegging av tare ved bruk av droner og satellittbilder" og beskriver metoder for innsamling av høyoppløselige bilder ved hjelp av droner og generering av ...
  • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
   Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...