• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

   Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
   Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
  • Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis 

   Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper (NIVA-rapport;7553, Research report, 2020)
   This pilot study demonstrates UAV-based image collection being a promising technology for plastic detection in beach zones and we recommend object-based image analysis and UAV-based data collection being further developed ...
  • Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance 

   Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper presents an exploratory assessment of ecosystem accounting's potential to support marine and coastal governance. Norwegian kelp forest management and restoration, and a series of nested case studies are used as ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes 

   Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A mesocosm experiment with intact benthic communities was conducted to evaluate the effects of mine tailings on benthic community structure and biogeochemical processes. Two types of tailings were supplied from process ...
  • Evaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen 

   Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7695-2022, Research report, 2022)
   Komboindeksen er en ny klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project. 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;7430, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe 

   Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To understand the restoration potential of degraded habitats, it is important to know the key processes and habitat features that allow for recovery after disturbance. As part of the EU (Horizon 2020) funded MERCES project, ...
  • Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper 

   Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7558, Research report, 2020)
   Miljødirektoratet har engasjert NIVA for å definere hvilke naturtyper i Norge som kan regnes innunder begrepet "saltmarshes". NIVA har gått gjennom ulike definisjoner og vurdert hvordan disse passer inn i det norske ...
  • Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Hydrodynamic forces from waves and currents may have strong but different impacts on benthic diversity. In order to study the relative importance of current and wave exposure to the diversity of macrofauna associated with ...
  • Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann? 

   Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artsmangfold og sammensetning av dyr i marine sedimenter (bløtbunnsfauna) er spesielt egnet for å måle miljøets tilstand, fordi ulike typer partikkelbundet forurensning før eller senere når havbunnen. Indekser på artsmangfold ...
  • Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond 

   Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M (NIVA-rapport;7137, Research report, 2017)
   Dette prosjektet har hatt som mål å integrere, modellere og tilgjengeliggjøre marine grunnkart for Svalbard. Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og ...
  • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
   Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...
  • Length, strength and water flow: relative importance of wave and current exposure on morphology in kelp Laminaria hyperborea 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Gitmark, Janne K.; Christie, Hartvig (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Water flow is a strong determinant of kelp growth, but it is also a stress factor causing breakage and dislodgement. As wave exposure and currents differ with respect to flow pattern, the 2 forces are expected to affect ...
  • Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An experiment was conducted to study and compare macrofaunal colonization of thin layers of mine tailings. Experimental boxes filled with marine sediments capped with mine tailings were placed on the seabed and subject to ...
  • Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde 

   Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6841, Research report, 2015)
   Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn ...
  • New insights into submarine tailing disposal for a reduced environmental footprint: Lessons learnt from Norwegian fjords 

   Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Baeten, Nicole; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Kleiv, Rolf Arne; Ibragimova, Olga; Lepland, Aivo; Nepstad, Raymond; Sandøy, Roar; Schaanning, Morten; Shimmield, Tracy; Yakushev, Evgeniy; Ferrando-Climent, Laura; Høgaas, Per Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Submarine tailing disposal (STD) in fjords from land-based mines is common practice in Norway and takes place in other regions worldwide. We synthesize the results of a multidisciplinary programme on environmental impacts ...