• Classification of ‘chemical status’ in Danish marine waters. A pilot study 

   Andersen, Jesper H.; Kallenbach, Emilie M.; Murray, Ciaran; Høgåsen, Tore; Larsen, Martin M.; Strand, Jakob (NIVA-rapport;7086, Research report, 2016)
   We report the testing and demonstration of an updated version of the CHASE tool (the HELCOM/HARMONY Chemical Status Assessment Tool) in Danish marine waters leading to a classification of ‘chemical status’. The classification ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2013 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6728, Research report, 2014)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2013-investigation included analyses of 120 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2014 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;6917, Research report, 2015)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2014-investigation included analyses of 136 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. 

   Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7087, Research report, 2016-10)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2015-investigation included analyses of 108 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2016 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7579, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2016- investigation included analyses of 104 different contaminants or biological effect parameters in five ...
  • Funksjonsspesifikasjon Aquamonitor Surveillance and Information Versjon 1 og 2 

   Christiansen, Anne Bjørkenes; Wathne, Bente Margrethe; Brænden, Roar; Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6631, Research report, 2014)
   Spesifikasjonen baserer seg på hva som allerede fantes i NIVAs system Aquamonitor og hva som var mulig å utføre i ENSIS. Spesifikasjonen som er gitt her kan være ufullstendig. Den er gitt punktvis og til dels i en ...
  • Global transcriptional analysis of short-term hepatic stress responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to depleted uranium 

   Song, You; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Heier, Lene Sørlie; Rosseland, Bjørn Olav; Høgåsen, Tore; Tollefsen, Knut-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Potential environmental hazards of radionuclides are often studied at the individual level. Sufficient toxicogenomics data at the molecular/cellular level for understanding the effects and modes of toxic action (MoAs) of ...
  • Hepatic transcriptomic profiling reveals early toxicological mechanisms of uranium in Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Song, You; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Heier, Lene Sørlie; Rosseland, Bjørn Olav; Høgåsen, Tore; Tollefsen, Knut-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer 

   Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6753, Research report, 2014)
   Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2013 er utført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2014. Datagrunnlaget kommer fra de nasjonale registrene; avløpsdata fra KOSTRA ...
  • Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2014 – tabeller, figurer og kart 

   Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6938, Research report, 2015)
   Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner ...
  • Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2015 – tabeller, figurer og kart 

   Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;7106, Research report, 2016-11)
   Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner ...
  • Mortality and transcriptional effects of inorganic mercury in the marine copepod Calanus finmarchicus 

   Tollefsen, Knut Erik; Song, You; Høgåsen, Tore; Øverjordet, Ida Beathe; Altin, Dag; Hansen, Bjørn Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Inorganic mercury (Hg) is highly toxic to organisms including crustaceans and displays multiple toxic modes of action (MoA). The main aim of this investigation was to assess the acute and sublethal toxicity mediated by ...
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2010 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6214, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6411, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2014 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6907, Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2014 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2015 

   Garmo, Øyvind; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;7078, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2015 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport. Vannkjemiske effekter 2013 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6674, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2013 samt trender over tid fra programmer for overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør.
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2010. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;6183, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2011. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Nygård, Torgeir; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind A. (NIVA-rapport;6379, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...