• Driftskontroll av Gysland kalkdoseringsanlegg i Lygna Avviksrapport 2012 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6541, Research report, 2014)
   Driftskontroll av Gysland kalkdoseringsanlegg i Lygna gjennomføres for å optimalisere kalkdoseringen. Denne avviksrapporten gir en dokumentasjon av driften i 2012. Den inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget Avviksrapport 2013 

   Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport; 6667, Research report, 2014)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2013) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7257, Research report, 2018)
   Bøylefoss kalkdoseringsanlegg ble satt i drift høsten 2005, og driftskontrollen ved anlegget ble etablert i mai 2006. Hensikten med etableringen var å skape stabil og god vannkvalitet for anadrom fisk i den nedre delen av ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7395, Research report, 2019)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7502, Research report, 2020)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2019) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7634, Research report, 2021)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2020) og inneholder samtidig ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2021 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Liv Bente, Skancke (NIVA-rapport;7753-2022, Research report, 2022)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2021) og inneholder samtidig ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2022 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7877-2023, Research report, 2023)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2022) for Bøylefoss- og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. Avviksrapport 2014 

   Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6860, Research report, 2015)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2014) og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. Avviksrapport 2015 

   Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;7035, Research report, 2016)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2015) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. År 2016 

   Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7158, Research report, 2017)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2016) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Kvina. Avviksrapport 2012 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6537, Research report, 2014)
   NIVA has developed methods permitting an efficient control of lime dosing plants. The control involves simple sensor technology and an efficient information flow. This system is used to optimize liming of rivers and ensure ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7499, Research report, 2020)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7625, Research report, 2021)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden 2020, og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2012 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6557, Research report, 2014)
   Driftskontroll av Hauglandsfossen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2012) og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2014 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6870, Research report, 2015)
   Driftskontroll av Hauglandsfossen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2014) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2015 

   Høgberget, Rolf (NIVA-Rapport;7064, Research report, 2016)
   Driftskontroll av Hauglandsfossen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2015), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7240, Research report, 2018)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2017), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7372, Research report, 2019)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2016 

   Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7180, Research report, 2017)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2016, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var meget god. Det ...