• Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; de Wit, Heleen A (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In recent decades, the freshwater alga Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing has increased in abundance and distribution, which has created problems regarding the use of lakes for drinking water and recreation. Increases ...
  • Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae) 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Uhlig, Silvio; Hostyeva, Vladyslava (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The ability to identify drivers responsible for algal community shifts is an important aspect of environmental issues. The lack of long-term datasets, covering periods prior to these shifts, is often limiting our understanding ...
  • Kartlegging av økologisk tilstand i Vestfjorden (Tinnsjå), 2023 – forundersøkelse før oppstart av landbasert mat- og settefiskanlegg i Rjukan 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7941-2024, Research report, 2024)
   NIVA har i 2023 gjennomført en forundersøkelse med vurdering av økologisk tilstand i Vestfjorden i Tinnsjå (Tinn kommune) på oppdrag fra Hima Seafood Rjukan AS. Bedriften har anlagt et landbasert sette- og matfiskanlegg i ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020 

   Økelsrud, Asle; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7636, Research report, 2021)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Kroksjøen og Sjusjøen i Ringsaker kommune i 2020 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). I tillegg gjøres en vurdering av miljøtilstanden i fire av innsjøenes tilløpselver og ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2017 

   Kile, Maia Røst; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7222, Research report, 2017)
   Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2017 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. ...
  • Resipientovervåking av utslipp fra Elstrøm renseanlegg, Skien, i 2022 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Mutinova, Petra Thea; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7826-2023, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Skien kommune har NIVA laget et overvåkingsprogram for å møte kravene i utslippstillatelsen til Elstrøm renseanlegg som har neddykket utslipp til Farelva. Overvåkingen startet i 2022 og omfattet undersøkelser ...
  • Resipientovervåking av utslipp fra Elstrøm renseanlegg, Skien, i 2023 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7955-2024, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Skien kommune har NIVA laget et overvåkingsprogram for 2022-2024 for å møte kravene i utslippstillatelsen til Elstrøm renseanlegg, som har neddykket utslipp til Farelva. Overvåkingen i 2023 foregikk i Farelva, ...
  • Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikitt-bruddene, fase 2 – 2023. Hallevannet og Mørjetjern 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Persson, Jonas; Thiemer, Kirstine; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7952-2024, Research report, 2024)
   To innsjøer med nær beliggenhet til Larvikittbruddene Saga Pearl og Tvedalen vest i Larvik kommune ble i 2023 undersøkt for å vurdere påvirkning fra steinbruddene på vannkvalitet, sedimenter, vannplanter og bunndyr. ...
  • Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikittbruddene, fase 1 - 2022 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7835-2023, Research report, 2023)
   To innsjøer nedstrøms Larvikitt-bruddet i Tvedalen, Larvik kommune, ble i 2022 undersøkt for effekter av påvirkning fra steinbruddet på vannkvalitet, sedimenter, vannplanter og bunndyr. Undersøkelsen ble utført som en ...