• Simulert tidevann i Oslofjorden. Tre forskjellige utforminger av havneområdet i Moss 

   Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre; Nordby, Svend Erik (NIVA-rapport;6717, Research report, 2014)
   Tidevannsstrømmen er modellert i hele Oslofjorden helt fra Oslo Havn og ut til Helgeroa og svenskegrensa, med høy horisontal oppløsning. Havmodellen FVCOM (Finite-Volume Community Ocean Model), som deler fjorden opp i ...
  • Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Oslofjorden er en viktig fjord i norsk sammenheng siden dette området er det tettest befolkede i landet. Både selve fjorden og strendene brukes som rekreasjonsområder, som bidrar til at fjorden er den mest trafikkerte i ...