• Al-behandling av Gyrodactylus salaris infisert Atlantisk laks (Salmo salar) i Statkraft SF sitt stamfiskanlegg i Bjerka, Nordland 

   Lydersen, E.; Hytterød, S.; Kristensen, T.; Håvardstun, J.; Rosseland, B.O.; Poleo, Antonio B.S.; Mo, T.A.; Bakke, T.A. (NIVA-rapport;4583, Research report, 2002)
   Gyromet-gruppa fikk i oppdrag av Statkraft SF å forsøke å elimerer Gyrodactylus salaris smitten i deres anlegg i Bjerka, Nordland ved dosering med sur aluminiumsløsning. Vannkvaliteten i Bjerka er svært god med meget høy ...
  • Al-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelva 

   Lydersen, E.; Bakke, T.A.; Høgberget, R.; Håvardstun, J.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Pettersen, R.A.; Rosseland, B.O.; Øxnevad, S. (NIVA-rapport;4783, Research report, 2004)
   Med kun ett doseringspunkt for aluminiumsulfat (AlS), har vi lykkes med å eliminere lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Malmberg) over en strekning på 4.5 - 5.0 km i Batnfjordelva, Møre og Romsdal. Elvas lakseførende ...
  • Behandling med aluminiumsulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Halsan- og Hestdalsvassdragene 

   Hytterød, S.; Kjøsnes, A.; Høgberget, R.; Hagen, A.; Hindar, A. (NIVA-rapport;5578, Research report, 2008)
   Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Halsanelva og Hestdalselva ble gjennomført i oktober 2007 med AlS som hovedkjemikalium. Tiltaket var planlagt som en 14 dagers behandling med oppstart 8. oktober. ...
  • Behandling med aluminiumsulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget 

   Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Høgberget, R.; Hytterød, S.; Kjøsnes, A.; Hindar, A. (NIVA-rapport;5577, Research report, 2008)
   Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Steinkjervassdraget ble gjennomført i august 2007 med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium. Begrensede mengder rotenon ble brukt i stillestående ...
  • Effect of zinc on the early life stages of brown trout (Salmo trutta) at different levels of water hardness 

   Källqvist, T.; Rosseland, B.O.; Hytterød, S.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;4678, Research report, 2003)
   The effect of water hardness on the chronic toxicity of zinc to early life stages of brown trout has been studied. Separate tests were carried out in four dilutin waters. Two of these were natural lake waters from Lake ...
  • Forsøk på totalutryddelse av Gyrodatylus salaris i Batnfjordelva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium 

   Hytterød, S.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Lydersen, E.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Kristensen, T.; Berntsen, S.; Abrahamsen, B.; Poléo, A.B.S. (NIVA-rapport;5015, Research report, 2005)
   Ved hjelp av tre vannføringsproporsjonale elvedoseringsanlegg, 21 stasjoner med små vann-føringsproporsjonale doseringsenheter og rundt 30 drypp-enheter, har Batnfjordselva gjennom to behandlingsperioder, våren og høsten ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Poléo, A.B.S.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5169, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandling ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Rapport til SFT 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;5239, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport 

   Pettersen, R.T.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5349, Research report, 2007)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å totalutrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene 2006 

   Kjøsnes, A.; Urke, H.; Hytterød, S.; Guttvik, K.T.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Moen, A.; Sandodden, R.; Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Olsen, N.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Stensli, J.H.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5373, Research report, 2007)
   Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN). Tiltakshaver har vært Fylkesmannen (FM) i Sogn og Fjordane. Behandlingen av Steinkjervassdraget ...