• Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Restaurering av Sæbyvannet. Rapport fra workshop om tilstand, belastninger og mulige tiltak 

   Solheim, Anne Lyche; Gunnarsdottir, Helga; Haande, Sigrid; Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Brabrand, Åge; Jantsch, Tor Gunnar; Hammer, Lars Otto (NIVA-rapport;6536, Research report, 2013)
   Sæbyvannet i Vannområdet Morsa i Østfold har dårlig økologisk tilstand til tross for omfattende tiltak for å redusere eksterne tilførsler av næringssalter de senere år. En workshop ble organisert i januar 2013 for å ...