• Bioavailability and bioaccumulation of perfluorinated compounds (PFAS) in a polluted river sediment 

   Schaanning, Morten; Rundberget, Thomas; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug (NIVA-rapport;7472, Research report, 2020)
   An experiment was performed to contribute to the environmental risk assessment of the perfluorinated compounds (PFAS) in sediments collected nearby a closed down factory in Oppland, Norway. The sediments were placed in ...
  • A case of anisotropic exchange of non-polar chemicals with absorption-based passive samplers in water 

   Allan, Ian John; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Passive sampling is a powerful technique for the sampling hydrophobic organic contaminants present at trace level in water. A robust application of performance reference compounds (PRCs) for the estimation of in situ ...
  • Contaminants in coastal waters 2021 / Miljøgifter i kystområdene 2021 

   Schøyen, Merete; Grung, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7784-2022, Research report, 2022)
   The Norwegian environmental monitoring programme “Contaminants in coastal waters” (Miljøgifter i kystområdene - MILKYS) examines levels, trends, and effects of contaminants in biota. The 2021 investigation included analyses ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2017 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7580, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2017-investigation included analyses of 93 different contaminants or biological effect parameters in five species ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2019. 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7741-2022, Research report, 2022)
   This monitoring programme examines levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2019- investigation included analyses of more than 176 different contaminants or biological effect ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2020 

   Schøyen, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7686-2021, Research report, 2021)
   The monitoring programme “Contaminants in coastal waters of Norway” (Miljøgifter i norske kystområder - MILKYS) examines levels, trends and effects of contaminants in biota. The 2020-investigation included analyses of more ...
  • Environmental contaminants in freshwater food webs, 2021 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Lund, Espen; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7794-2022, Research report, 2022)
   This report presents monitoring data from freshwater food webs and abiotic samples from Lake Mjøsa and Femunden within the Milfersk programme. Studies and monitoring of legacy and emerging contaminants have been carried ...
  • Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7566, Research report, 2020)
   Konsentrasjoner av utvalgte miljøgifter er undersøkt i åtte forskjellige fiskearter i Nedre Nitelva. Fisk ble fanget ved to ulike stasjoner, en i den øvre og en i den nedre delen av vannforekomsten i august 2020. Det ble ...
  • Kartlegging av vannplanter og planteplankton i vannområde Leira-Nitelva i 2023 

   Thiemer, Kirstine; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug (NIVA-rapport;7917-2023, Research report, 2023)
   Hensikten med prosjektet var å få gjennomført en ny tilstandsvurdering av 13 lokaliteter i vannområde Leira-Nitelva ved kartlegging av vannplanter på 11 lokaliteter og analyse av planteplankton på 4 lokaliteter. Nedre deler ...
  • The Norwegian river monitoring programme 2021 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James Edward; Hjermann, Dag Øystein; Skancke, Liv Bente; Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Poste, Amanda (NIVA-rapport;7760-2022, Research report, 2022)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coast are monitored for physical and chemical parameters. This report presents the current status (2021) ...
  • The Norwegian River Monitoring Programme 2022 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James; McGovern, Maeve; Skancke, Liv Bente; Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Skogan, Odd Arne (NIVA-rapport;7903-2023, Report, 2023)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coast are monitored for physical and chemical parameters. This report presents the current status (2022) ...
  • The Norwegian River Monitoring Programme Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers 

   Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7688, Research report, 2022)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2020 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances ...
  • Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers – The River Monitoring Programme 2017 

   Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;7318, Research report, 2018)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2017 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances ...
  • Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers – The River Monitoring Programme 2018 

   Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;7450, Research report, 2019)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2018 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances ...
  • Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers – The River Monitoring Programme 2019 

   Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;7572, Research report, 2021)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2019 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances ...
  • Problemkartlegging av tre kraftverk i Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7453, Research report, 2020)
   I 2019 ble fisk, elvemusling, edelkreps og vannvegetasjon undersøkt i Nitelva for å se på økologiske effekter av de tre kraftverkene Verkfossen, Sagfossen og Rotnes Kraftstasjon. I tillegg ble kraftverkenes påvirkning på ...
  • Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikittbruddene, fase 1 - 2022 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7835-2023, Research report, 2023)
   To innsjøer nedstrøms Larvikitt-bruddet i Tvedalen, Larvik kommune, ble i 2022 undersøkt for effekter av påvirkning fra steinbruddet på vannkvalitet, sedimenter, vannplanter og bunndyr. Undersøkelsen ble utført som en ...
  • Undersøkelse av vannplanter i innsjøer i Gran og Lunner kommuner 2019 

   Mjelde, Marit; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug (NIVA-rapport;7475, Research report, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å foreta kartlegging og tilstandsvurdering av vannvegetasjonen i kalkrike og moderat kalkrike innsjøer i Gran og Lunner kommuner. I kalksjøene er kransalgenes tilstand og eventuelle endringer ...
  • Vurdering av økologisk tilstand og tilgroing i Altervatn og Loddvatnet 

   Mjelde, Marit; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Skjelbred, Birger; Dervo, Børre Kind (NIVA-rapport;7793-2022, Research report, 2022)
   Hensikten med prosjektet har vært å vurdere økologisk tilstand og tilgroing i Altervatn og Loddvatn. Samlet økologisk tilstand var dårlig for Altervatn og moderat for Loddvatn. Det bør settes i gang tiltak for å redusere ...
  • Økologisk tilstand i Liavatnet på Frosta 

   Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug (NIVA-rapport;7697, Research report, 2021)
   Liavatn er en eutrofiert kalkrik innsjø, som er foreslått inkludert blant kalksjøer «utvalgt naturtype». Hensikten med prosjektet har vært å vurdere økologisk tilstand basert på planteplankton og vannvegetasjon. Undersøkelsene ...