• Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2004 

   Moy, Frithjof; Aure, Jan; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Green, Norman; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Magnusson, Jan; Omli, Lena; Olsgaard, Frode; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Walday, Mats (NIVA-rapport;5026, Research report, 2005)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2004, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns-samfunn ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2001. (Fagrådsrapport nr. 88) 

   Magnusson, Jan; Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy R.; Solli, Audne (NIVA-rapport;4584, Research report, 2002)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden i år 2001. Dypvannsfornyelsen var meget god den kalde vinteren 2001 og dette fikk positive følger for fjordens oksygenforhold og dyreliv. Det ble ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2004 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, John Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;5024, Research report, 2005)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2004. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...