• Applying a New Ensemble Approach to Estimating Stock Status of Marine Fisheries around the World 

   Rosenberg, Andrew; Kleisner, Kristin M; Afflerbach, Jamie; Anderson, Sean C.; Dickey-Collas, Mark; Cooper, Andrew B.; Fogarty, Michael J.; Fulton, Elizabeth A.; Gutierrez, Nicolas L.; Hyde, Kimberly J.W.; Jardim, Ernesto; Jensen, Olaf P.; Kristiansen, Trond; Longo, Catherine; Minte-Vera, Carolina V.; Minto, Coilin; Mosqueira, Iago; Osio, Giacomo Chato; Ovando, Daniel; Selig, Elizabeth R; Thorson, James T.; Walsh, Jessica C.; Ye, Yimin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The exploitation status of marine fisheries stocks worldwide is of critical importance for food security, ecosystem conservation, and fishery sustainability. Applying a suite of data-limited methods to global catch data, ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre (, Research report, 2018)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger, 2017 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste svært god tilstand (med forbehold om lavere verdier enda nærmere bunnen) på stasjonene Sø7/2 ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7338, Research report, 2019)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2018 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselemententene viste oksygen ved største sondedyp ...
  • Sensitivity of modelled North Sea cod larvae transport to vertical behaviour, ocean model resolution and interannual variation in ocean dynamic 

   Kvile, Kristina Øie; Romagnoni, Giovanni; Dagestad, Knut-Frode; Langangen, Øystein; Kristiansen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Transport with ocean currents affects the spatial distribution and survival of fish eggs and larvae and thereby population connectivity. Biophysical models are commonly used to understand these dynamics. Advancements such ...
  • Statistical analyses of chlorophyll-a data sampled by a Ferrybox on the Oslo-Kiel ferry and by the NOVANA programme 

   Andersen, Jesper Harbo; Harvey, Therese; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciaran Joseph; Hjermann, Dag Øystein; Kristiansen, Trond; Sørensen, Kai; Carstensen, Jacob; Erichsen, Anders; Hansen, Lars Boye (NIVA-rapport;7167, Research report, 2017)
   This project has analysed a large chlorophyll-a data set sampled by the Ferrybox on the ferry between Oslo and Kiel and compared it with data sampled in the Danish NOVANA programme. A partnership consisting of NIVA Denmark ...
  • Vurdering av spredning av partikler fra Aksla steinbrudd 

   Staalstrøm, Andre; Kristiansen, Trond; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7160, Research report, 2017)
   Spredning av steinstøv fra planlagt utskipningskai ved Bårdvikneset i Frøysjøen er i dette prosjektet modellert med havmodellen ROMS og verktøyet OpenDrift som beregner partikkelbaner. Partikkelkonsentrasjon i vannmassene ...