• Marin overvåking Nordland 2014. Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor (NIVA-rapport;6813, Research report, 2015)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser i ...
  • Marine phytoplankton community data and corresponding environmental properties from eastern Norway, 1896–2020 

   Lundsør, Elisabeth; Lømsland, Evy Rigmor; Johnsen, Torbjørn Martin; Engesmo, Anette; King, Andrew Luke; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Magnusson, Jan; Sørensen, Kai; Edvardsen, Bente; Eikrem, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Time series are essential for studying the long-term effects of human impact and climatic changes on the natural environment. Although data exist, no long-term phytoplankton dataset for the Norwegian coastal area has been ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...
  • Prøvetaking og analyser av bunnsediment fra Loftesnessundet 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor; Dale, Torbjørn (NIVA-rapport;6797, Research report, 2015)
   I forbindelse med at Statens Vegvesen skal bygge ny bro over Loftesnessundet øst for Sogndal, er det planlagt mudring og gjenutlegging av sedimenter i anleggsområdet. I tråd med kravene i forurensningsforskriften er det ...
  • Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane 

   Johnsen, Torbjørn M.; Daae, Kjersti Lundmark; Lømsland, Evy Rigmor (NIVA-rapport;6885, Research report, 2016)
   Fra prosjektet «Samordning av skjelnæringa i Sogn og Fjordane» (SAMS) gjennomført i perioden 2001-2003 er data for potensielle giftproduserende alger, algetoksiner og miljødata fra 10 ulike lokaliteter fra indre fjordområder ...