• Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2021 

      Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Liv Bente, Skancke (NIVA-rapport;7753-2022, Research report, 2022)
      Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2021) og inneholder samtidig ...