• Contaminants in coastal waters 2021 / Miljøgifter i kystområdene 2021 

   Schøyen, Merete; Grung, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7784-2022, Research report, 2022)
   The Norwegian environmental monitoring programme “Contaminants in coastal waters” (Miljøgifter i kystområdene - MILKYS) examines levels, trends, and effects of contaminants in biota. The 2021 investigation included analyses ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2014 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;6917, Research report, 2015)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2014-investigation included analyses of 136 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. 

   Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7087, Research report, 2016-10)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2015-investigation included analyses of 108 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2016 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7579, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2016- investigation included analyses of 104 different contaminants or biological effect parameters in five ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2017 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7580, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2017-investigation included analyses of 93 different contaminants or biological effect parameters in five species ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2018 

   Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Ø.; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Jenssen, Marthe T. S.; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Louise; Doyer, Isabel; Rundberget, Jan Thomas; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7581, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2018-investigation included analyses of more than 133 different contaminants or biological effect parameters ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2019. 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7741-2022, Research report, 2022)
   This monitoring programme examines levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2019- investigation included analyses of more than 176 different contaminants or biological effect ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2020 

   Schøyen, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7686-2021, Research report, 2021)
   The monitoring programme “Contaminants in coastal waters of Norway” (Miljøgifter i norske kystområder - MILKYS) examines levels, trends and effects of contaminants in biota. The 2020-investigation included analyses of more ...
  • Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification 

   Austnes, Kari; Lund, Espen (NIVA-rapport;6741, Research report, 2014)
   The objective of this study was to compare the critical limits for surface water acidification used in the critical loads calculation under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU Water ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2021 

   Ruus, Anders; Grung, Merete; Jartun, Morten; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Allan, Ian; Schlabach, Martin; Hansen, Linda; Enge, Ellen Katrin (NIVA-rapport;7762-2022, Research report, 2022)
   This report presents data from the first year of a new 5-year period of the Urban Fjord programme. The programme started in 2013 and has since been altered/advanced. In 2021 the programme covers sampling and analyses of ...
  • Environmental contaminants in freshwater food webs, 2021 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Lund, Espen; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7794-2022, Research report, 2022)
   This report presents monitoring data from freshwater food webs and abiotic samples from Lake Mjøsa and Femunden within the Milfersk programme. Studies and monitoring of legacy and emerging contaminants have been carried ...
  • Fargemerking av lakserogn i Glomma kultiveringsanlegg, Borregaard, 2014 

   Lund, Espen; Rustadbakken, Atle; Hokseggen, Torunn (NIVA-rapport;6763, Research report, 2014)
   Når egg- eller larveoverlevelse i substratet er begrensende for produksjon av smolt fra ei elv, vil utsetting av kunstig klekket fisk kunne virke avbøtende. Fra Glomma kultiveringsanlegget ble det våren 2014 satt ut ...
  • Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7566, Research report, 2020)
   Konsentrasjoner av utvalgte miljøgifter er undersøkt i åtte forskjellige fiskearter i Nedre Nitelva. Fisk ble fanget ved to ulike stasjoner, en i den øvre og en i den nedre delen av vannforekomsten i august 2020. Det ble ...
  • Long-term mark-recapture and growth data for large-sized migratory brown trout (Salmo trutta) from Lake Mjøsa, Norway 

   Moe, S. Jannicke; Nater, Chloé Rebecca; Rustadbakken, Atle; Vøllestad, Leif Asbjørn; Lund, Espen; Qvenild, Tore; Hegge, Ola; Aass, Per (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Long-term data from marked animals provide a wealth of opportunities for studies with high relevance to both basic ecological understanding and successful management in a changing world. The key strength of such data is ...
  • Microplastics in Norwegian coastal areas, rivers, lakes and air (MIKRONOR1) 

   Bavel, Bert van; Lusher, Amy Lorraine; Consolaro, Chiara; Hjelset, Sverre; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina Tuscano; Röhler, Laura; Pakhomova, Svetlana; Lund, Espen; Eidsvoll, David; Herzke, Dorte; Nerland Bråte, Inger-Lise (NIVA-rapport;7811-2023, Research report, 2022)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet, NEA) tasked the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) to initiate Norway’s National microplastic monitoring program. The program “Microplastics in Norwegian ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;6757, Research report, 2014)
   En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved resirkuleringsanlegget til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6950, Research report, 2016)
   Det rapporteres her fra en oppfølgende miljøundersøkelse i Aulivassdraget, Tønsberg, etter brannen i utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av EE-avfall, på gjenvinningsbedriften Revac AS på Linnestad industriområde ...
  • Modellbasert klassifisering av forsuringstilstand i innsjøer uten måledata 

   Austnes, Kari; Lund, Espen; Valinia, Salar; Cosby, Bernard J. (NIVA-rapport;7047, Research report, 2016)
   Formålet med dette arbeidet var å utarbeide en områdebasert klassifisering, som kan benyttes til klassifisering av forsuringstilstand i norske innsjøer uten måledata. Områdeklassifiseringen ble basert på modellering av 990 ...
  • Monitoring TCM 2020 - Aquatic 

   Gundersen, Cathrine Brecke; Lund, Espen; Grung, Merete (NIVA-rapport;7512, Research report, 2020)
   Aquatic monitoring of three lakes, including drinking water sources, located in close vicinity to the Technology Centre Mongstad (TCM) was conducted to look for traces of amine-discharges from CO2 capture activities. Lake ...
  • Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge – oppdatering med perioden 2007–2011 

   Lund, Espen; Aas, Wenche; Høgåsen, T.; Larssen, T. (NIVA-rapport;6448, Research report, 2012)
   Rapporten viser overskridelser av tålegrenser for forsuring av vann og jord, samt overgjødslingseffekter på vegetasjon, med avsetningsverdier for perioden 2007–2011. Disse avsetningsverdiene gir noe reduksjon i areal med ...