• The economic costs, management and regulation of biological invasions in the Nordic countries 

   Kourantidou, Melina; Verbrugge, Laura N.H.; Haubrock, Phillip J.; Cuthbert, Ross N.; Angulo, Elena; Ahonen, Inkeri; Cleary, Michelle; Falk-Andersson, Jannike; Granhag, Lena; Gíslason, Sindri; Kaiser, Brooks; Kosenius, Anna-Kaisa; Lange, Henrik; Lehtiniemi, Maiju; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Nummi, Petri; Oficialdegui, Francisco J.; Ramula, Satu; Ryttäri, Terhi; von Schmalensee, Menja; Stefansson, Robert A.; Diagne, Christophe; Courchamp, Franck (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A collective understanding of economic impacts and in particular of monetary costs of biological invasions is lacking for the Nordic region. This paper synthesizes findings from the literature on costs of invasions in the ...
  • Nytten av å bevare eller forbedre miljøkvaliteten i vannforekomstene. Metode for nyttevurderinger 

   Sørensen, J.; Magnussen, Kristin (NIVA-rapport;3845, Research report, 1998)
   Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en praktisk metode for nyttevurderinger knyttet til bevaring eller forbedring av miljøkvaliteten i vannforekomster. Metoden som presenteres er en sterkt forenklet flermålsanalyse. ...
  • Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

   Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;7420, Research report, 2019)
   Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...
  • Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet - eksempler fra Sørum kommune 

   Holen, Silje Nygaard; Magnussen, Kristin; Seifert, Isabel (NIVA-rapport;6204, Research report, 2011)
   På bakgrunn av kravene til økonomiske analyser i EUs vanndirektiv, har Sweco i samarbeid med NIVA i juni 2011 levert en utredning til Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), ...
  • Økosystemtjenester i Nordsjøen – Skagerrak Beskrivelse, vurdering og verdsetting 

   Magnussen, Kristin; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; Norling, Pia; Norling, Karl (NIVA-rapport;6353, Research report, 2012)