• Performance and applications of satellite remote sensing data for water quality in Norwegian lakes. Evaluation of MERIS, Sentinel-2 and Sentinel-3 products 

   Ledang, Anna Birgitta; Harvey, E. Therese; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7443, Research report, 2019)
   In this work, five lakes have been evaluated for the purpose of including satellite remote sensing products in water quality monitoring. Atmospheric correction has been performed and in-water products have been calculated, ...
  • Potential effects of reduced riverine inorganic particle loading on water quality in the Oslofjord region 

   Wallhead, Philip; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7611, Research report, 2021)
   A model investigation was carried out of the potential impacts of reduced riverine inorganic particle loading in the Oslofjord region. Some significant improvements in water clarity, particularly in the Glomma estuary, ...
  • Results from Verification of Reference Irradiance and Radiance Sources Laboratory Calibration Experiment Campaign 

   Białek, Agnieszka; Goodman, Teresa; Woolliams, Emma; Brachmann, Johannes FS.; Schwarzmaier, Thomas; Kuusk, Joel; Ansko, Ilmar; Vabson, Viktor; Lau, Ian C.; MacLellan, Christopher; Marty, Sabine; Ondrusek, Michael; Servantes, William; Taylor, Sarah; Dommelen, Ronnie Van; Barnard, Andrew; Vellucci, Vincenzo; Banks, Andrew C.; Fox, Nigel; Vendt, Riho; Donlon, Craig; Casal, Tânia (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We present the results from Verification of Reference Irradiance and Radiance Sources Laboratory Calibration Experiment Campaign. Ten international laboratories took part in the measurements. The spectral irradiance ...
  • SIOS’s Earth Observation (EO), Remote Sensing (RS), and operational activities in response to COVID-19 

   Jawak, Shridhar D.; Andersen, Bo N.; Pohjola, Veijo; Godøy, Øystein; Hübner, Christiane E.; Jennings, Inger; Ignatiuk, Dariusz; Holmen, Kim; Sivertsen, Agnar; Hann, Richard; Tømmervik, Hans; Kääb, Andreas; Błaszczyk, Małgorzata; Salzano, Roberto; Luks, Bartłomiej; Høgda, Kjell Arild; Storvold, Rune; Nilsen, Lennart; Salvatori, Rosamaria; Krishnan, Kottekkatu Padinchati; Chatterjee, Sourav; Lorentzen, Dag Arne; Erlandsson, Rasmus; Lauknes, Tom Rune; Malnes, Eirik; Karlsen, Stein Rune; Enomoto, Hiroyuki; Fjæraa, Ann Mari; Zhang, Jie; Marty, Sabine; Nygård, Knut Ove; Lihavainen, Heikki (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) is an international partnership of research institutions studying the environment and climate in and around Svalbard. SIOS is developing an efficient observing system, ...
  • Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Detaljkartlegging av kvikksølv og partikler i vannmassen, tokt nr. 1. 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Marty, Sabine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;7157, Research report, 2017)
   Under arbeidet med tiltaksplan for Gunneklevfjorden viste massebalanseberegninger at resuspensjon av forurensede sedimenter kunne være en viktig prosess for å forklare konsentrasjonen av kvikksølv i fjordens vannmasser. ...
  • ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;7384, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfattet i 2018 14 ...
  • ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Sørensen, Kai; Marty, Sabine; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7504, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
  • Økokyst – DP Skagerrak. Årsrapport 2020. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Deininger, Anne; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7750-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...