• HydroFish-prosjektet. Resultater fra undersøkelsene i 2007 

      Rognerud, S.; Fjeld, E.; Rustadbakken, A.; Qvenild, T.; Hekne, A.M.; Meland, A. (NIVA-rapport;5622, Research report, 2008)
      HydroFish er et tre-årig FOU-prosjekt som benytter en kombinasjon av nye og vel etablerte metoder for analyser av næringskjeder og fisk i uregulerte referansesjøer og kraftverksmagasiner. Prosjektet har kjernevirksomheten ...