• Al-behandling av Gyrodactylus salaris infisert Atlantisk laks (Salmo salar) i Statkraft SF sitt stamfiskanlegg i Bjerka, Nordland 

   Lydersen, E.; Hytterød, S.; Kristensen, T.; Håvardstun, J.; Rosseland, B.O.; Poleo, Antonio B.S.; Mo, T.A.; Bakke, T.A. (NIVA-rapport;4583, Research report, 2002)
   Gyromet-gruppa fikk i oppdrag av Statkraft SF å forsøke å elimerer Gyrodactylus salaris smitten i deres anlegg i Bjerka, Nordland ved dosering med sur aluminiumsløsning. Vannkvaliteten i Bjerka er svært god med meget høy ...
  • Al-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelva 

   Lydersen, E.; Bakke, T.A.; Høgberget, R.; Håvardstun, J.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Pettersen, R.A.; Rosseland, B.O.; Øxnevad, S. (NIVA-rapport;4783, Research report, 2004)
   Med kun ett doseringspunkt for aluminiumsulfat (AlS), har vi lykkes med å eliminere lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Malmberg) over en strekning på 4.5 - 5.0 km i Batnfjordelva, Møre og Romsdal. Elvas lakseførende ...
  • Forsøk på totalutryddelse av Gyrodatylus salaris i Batnfjordelva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium 

   Hytterød, S.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Lydersen, E.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Kristensen, T.; Berntsen, S.; Abrahamsen, B.; Poléo, A.B.S. (NIVA-rapport;5015, Research report, 2005)
   Ved hjelp av tre vannføringsproporsjonale elvedoseringsanlegg, 21 stasjoner med små vann-føringsproporsjonale doseringsenheter og rundt 30 drypp-enheter, har Batnfjordselva gjennom to behandlingsperioder, våren og høsten ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Poléo, A.B.S.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5169, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandling ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Rapport til SFT 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;5239, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport 

   Pettersen, R.T.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5349, Research report, 2007)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å totalutrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset ...