• Assessing the benefits of forested riparian zones: A qualitative index of riparian integrity is positively associated with ecological status in European streams 

   Burdon, Francis J.; Ramberg, Ellinor; Sargac, Jasmina; Forio, Marie Anne Eurie; de Saeyer, Nancy; Mutinova, Petra Thea; Moe, Therese Fosholt; Pavelescu, Mihaela Oprina; Dinu, Valentin; Cazacu, Constantin; Witing, Felix; Kupilas, Benjamin; Grandin, Ulf; Volk, Martin; Rîşnoveanu, Geta; Goethals, Peter; Friberg, Nikolai; Johnson, Richard K.; McKie, Brendan G. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Developing a general, predictive understanding of ecological systems requires knowing how much structural and functional relationships can cross scales and contexts. Here, we introduce the CROSSLINK project that investigates ...
  • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7269, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018 

   Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7327, Research report, 2019)
   Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2018 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år og sammenligner disse med trender fra ...