• Elveovervåkingsprogrammet 2019. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7567, Research report, 2020)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2020. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7676-2021, Research report, 2021)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2021. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7770-2022, Research report, 2022)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA, NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7439, Research report, 2019)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7317, Research report, 2018)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017 ble for første gang biologiske kvalitetselementer inkludert. Målsetningen med undersøkelsen var å klassifisere økologisk og ...
  • Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag 

   Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7640, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7378, Research report, 2019)
   Overvåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og ...
  • Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Louis Guerrero; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7485, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra 2019, som var andre år med overvåking i 40 vannforekomster. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
  • Tørke og effekter på vannkvalitet og biota i lite påvirkede vassdrag i Norge 

   Thrane, Jan-Erik; Mcgovern, Maeve; Eriksen, Tor Erik; Persson, Jonas; Eikland, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7786-2022, Research report, 2022)
   I denne rapporten har vi har vi brukt overvåkingsdata fra lite påvirkede vassdrag for å studere effekter av tørke på vannkvalitet og biota. Vi sammenliknet vannkjemiske og biologiske data fra tørkesommeren 2018 (som våre ...