• Effekter av finfraksjon avgang fra Rana Gruber på fysiologi og sjøvannstoleranse hos laksesmolt 

   Kristensen, T.; Nilsen, Tom Ole; Ulvund, J.; Urke, H. (NIVA-rapport;6528, Research report, 2013)
   Målsetting med forsøket har vært å avklare om eksponering for finfraksjon av marin avgang fra Rana Gruber i relevante doser gir toksiske effekter på smolt av Atlantisk laks. Effekter på fysiologiske prosesser knyttet til ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6245, Research report, 2011)
   Storelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder,2008 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6246, Research report, 2011)
   Fangsten av laks i Storelva i Holt er lavere enn forventet. Flere hypoteser er forkastet. De senere årene har fokus vært på: vil aluminium i brakkvann kunne hemme smoltens utvandring fra elv til hav? I 2007 og 2008 ...
  • Water Flow Requirements of Post-smolt Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Reared in Intensive Seawater Flow-through Systems: A Physiological Perspective 

   Calabrese, Sara; Imsland, Albert K. D.; Nilsen, Tom Ole; Kolarevic, Jelena; Ebbesson, Lars O.E.; Hosfeld, Camilla Diesen; Fivelstad, Sveinung; Pedrosa, Cindy; Terjesen, Bendik Fyhn; Stefansson, Sigurd O.; Takle, Harald Rune; Sveier, Harald; Mathisen, Frode; Handeland, Sigurd Olav (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Environmental challenges related to open sea cage production of Atlantic salmon have sparked interest in developing commercial-scale semi-closed sea systems for post-smolt Atlantic salmon (100–1000 g). Determining the ...