• Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2004 

   Moy, Frithjof; Aure, Jan; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Green, Norman; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Magnusson, Jan; Omli, Lena; Olsgaard, Frode; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Walday, Mats (NIVA-rapport;5026, Research report, 2005)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2004, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns-samfunn ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2009 

   Norderhaug, K.; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Moy, Frithjof; Omli, Lena; Rygg, B.; Trannum, H. (NIVA-rapport;5953, Research report, 2010)
   Sammendrag Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2009, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og ...
  • Langtidsovervåkning av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkningsprogrammet 

   Norderhaug, K.; Moy, F.; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Omli, Lena; Rygg, B.; Trannum, H. (NIVA-rapport;5796, Research report, 2009)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2008, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...