• A mega-cryptic species complex hidden among one of the most common annelids in the North East Atlantic 

   Nygren, Arne; Parapar, Julio; Pons, Joan; Meißner, Karin; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Gaeva, Daria; Sikorski, Andrey; Johansen, Robert André; Hutchings, Pat Ann; Lavesque, Nicolas; Capa, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We investigate mitochondrial (COI, 16S rDNA) and nuclear (ITS2, 28S rDNA) genetic structure of North East Atlantic lineages of Terebellides, a genus of sedentary annelids mainly inhabiting continental shelf and slope ...
  • Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Assessment of risk and risk-reducing measures related to the introduction and dispersal of the invasive alien carpet tunicate Didemnum vexillum in Norway 

   Järnegren, Johanna; Gulliksen, Bjørn; Husa, Vivian; Malmstrøm, Martin; Oug, Eivind; Berg, Paul Ragnar; Bryn, Anders; Geange, Sonya Rita; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Kirkendall, Lawrence Richard; Nielsen, Anders; Sandercock, Brett Kevin; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Didemnum vexillum is colonial sea squirt, a marine species which originates from the northwest Pacific; it was first recorded in Norway in November 2020. Didemnum vexillum is an alien species, meaning that it is a species ...
  • A baseline study of the occurrence of non-indigenous species in Danish harbours 

   Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Kjeldgaard, Mathias Brink; Knudsen, Steen Wilhelm; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; Dale, Trine; Thaulow, Jens; Gitmark, Janne Kim; Hobæk, Anders; Green, Norman Whitaker; Hesselsøe, Martin; Støttrup, Josianne; Kuhn, Jesper; Bekkevold, Dorte; Jacobsen, Lars Magnus Wulf; Møller, Peter Rask; Olesen, Christian Aakjær; Carl, Henrik; Stuer-Lauridsen, Frank (NIVA-rapport;7769-2022, Research report, 2022)
   We report the first ever nation-wide study of the occurrence of non-indigenous species in Danish harbours. The sampling was car-ried out using both conventional and biomolecular methods (eDNA). In total, 16 harbours were ...
  • Can benthic foraminifera serve as proxies for changes in benthic macrofaunal community structure? Implications for the definition of reference conditions 

   Bouchet, Vincent MP; Telford, Richard J; Rygg, Brage; Oug, Eivind; Alve, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Benthic macrofauna is one of the most widely used biological groups to assess the ecological status of marine systems. Lately, attention has been paid to similar use of benthic foraminifera. In this study, distribution ...
  • Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord 

   Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Disposal of mine tailings in marine shallow water ecosystems represents an environmental challenge, and the present paper reports results from a field study in Frænfjorden, Norway, which is subject to such disposal. ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport;7672, Research report, 2021)
   Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
  • Forslag til indeks for vurdering av kongekrabbens påvirkning på bunndyrsamfunn 

   Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7752-2022, Research report, 2022)
   Bestanden av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) har vokst raskt siden den først ble registrert i Varangerfjorden i 1977, og er nå en etablert art i Norge. Kongekrabben kan ha stor påvirkning på bløtbunnsfauna, men ...
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7797-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna? 

   Oug, Eivind; Ruus, Anders; Norling, Karl; Bakke, Torgeir Heggelund (NIVA-rapport;6594, Research report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over klassifisering av miljøtilstand i henhold til Vannforskriften for norske industrifjorder med betydelig forurensning av miljøgifter i bunnsedimentene. I rapporten sammenlignes kjemisk tilstand ...
  • Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2004 

   Moy, Frithjof; Aure, Jan; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Green, Norman; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Magnusson, Jan; Omli, Lena; Olsgaard, Frode; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Walday, Mats (NIVA-rapport;5026, Research report, 2005)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2004, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns-samfunn ...
  • Mapping of marine benthic invertebrates in the Oslofjord and the Skagerrak: sampling data of museum collections from 1950–1955 and from recent investigations 

   Oug, Eivind; Christiansen, Marit Ellen; Dobbe, Kristine; Rønning, Ann-Helen; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders (Journal article, 2015)
   Data from large sampling programmes for the mapping of marine invertebrates in the Oslofjord, Norway, and the Skagerrak, spanning more than six decades, are compiled and digitized to provide easy access in modern data ...
  • Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel 

   Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7324, Research report, 2018)
   Arbeidet i dette prosjektet har vist hvordan ulike metoder for beregning av tilstand og referansetilstand kan bli brukt for å øke den geografiske representativiteten for punktmålte indikatorer i naturindeksen. Ferskvanns ...
  • Occurrence and distribution of Pseudoscalibregma and Scalibregma (Annelida, Scalibregmatidae) in the deep Nordic Seas, with the description of Scalibregma hanseni n. sp. 

   Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Kongsrud, Jon Anders (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Until recent years, only a few scalibregmatid species have been known from the Nordic Seas, largely from shelf and coastal waters. Access to a large collection from deep areas has made it possible to provide more knowledge ...
  • Oppdatert risikovurdering av sedimenter og overvåking med vektpå PAH av det nære sjøområdet til Elkem i Kristiansand i 2013 

   Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Beyer, Jonny; Bakke, Torgeir Heggelund; Heiaas, Harald; Lillicrap, Adam David; Allan, Ian (NIVA-rapport;6664, Research report, 2014)
   Bedriftene Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS gjennomfører et overvåkingsprogram i det bedriftsnære sjøområdet i Kristiansandsfjorden. Programmet supplerer og er koplet opp mot myndighetenes generelle overvåking av ...
  • Original specimens and type localities of early described polychaete species (Annelida) from Norway, with particular attention to species described by O.F. Müller and M. Sars 

   Oug, Eivind; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Early descriptions of species from Norwegian waters are reviewed, with a focus on the basic requirements for reassessing their characteristics, in particular, by clarifying the status of the original material and locating ...