• Miljøovervåkning i Sørfjorden ved Osterøy 

      Dale, Trine; Bahr, Gjermund; Harendza, Astrid; Velvin, Roger; Palerud, Rune; Szczuciński, Witold (NIVA-rapport;7330, Research report, 2019)
      Det har vært drevet oppdretts i fjordene rundt Osterøy siden 1970 tallet. Det ble i 2016 startet opp et program for å overvåke miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser. Det ble ...