• Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis 

   Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper (NIVA-rapport;7553, Research report, 2020)
   This pilot study demonstrates UAV-based image collection being a promising technology for plastic detection in beach zones and we recommend object-based image analysis and UAV-based data collection being further developed ...
  • KELPMAP-Vega: Metodeutvikling for kartlegging av tareskog ved bruk av droner og satellittbilder (feltrapport) 

   Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Poulsen, Robert Nøddebo; Buls, Toms; Ghareeb, Medyan; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Arvidsson, Karoline Slettebø; Kvile, Kristina Øie (NIVA-rapport;7790-2022, Research report, 2022)
   Rapporten er en del-leveranse i prosjektet "Metodeutvikling for kartlegging av tare ved bruk av droner og satellittbilder" og beskriver metoder for innsamling av høyoppløselige bilder ved hjelp av droner og generering av ...