• Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method 

   Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Blakseth, Tomas Adler; Skancke, Liv Bente; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7538, Research report, 2020)
   Concentrations of total nitrogen (TotN) in freshwater monitoring programs were unreliable for a limited period, probably because of inadequate sample digestion when using a modified version of method NS 4743 (“method A”) ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7257, Research report, 2018)
   Bøylefoss kalkdoseringsanlegg ble satt i drift høsten 2005, og driftskontrollen ved anlegget ble etablert i mai 2006. Hensikten med etableringen var å skape stabil og god vannkvalitet for anadrom fisk i den nedre delen av ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7395, Research report, 2019)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7502, Research report, 2020)
   Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2019) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7634, Research report, 2021)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2020) og inneholder samtidig ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2022 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7877-2023, Research report, 2023)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2022) for Bøylefoss- og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7499, Research report, 2020)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7625, Research report, 2021)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden 2020, og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7240, Research report, 2018)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2017), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7372, Research report, 2019)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7280, Research report, 2018)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2017, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var god. Ny ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7413, Research report, 2019)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2018, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var svært god. Det ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7507, Research report, 2020)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2019, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringen fra Bås doseringsanlegg var tilfredsstillende ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7644, Research report, 2021)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2020, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringsstabiliteten på Bås var svært god. Grunnet ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2021 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7756-2022, Research report, 2022)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2021, og det foreslås forbedringstiltak: Kalkingen fra Bås-anlegget var svært god, og bidro ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2022 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7862-2023, Research report, 2023)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2022, og det foreslås forbedringstiltak: Kalkingen fra anleggene på Bås og Skripeland var ...
  • Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fravannverket og tilstand etter flommen i 2015 

   Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;6943, Research report, 2016)
   Innsjøen Rore er drikkevannskilde for Arendal og Grimstad kommuner, og kommunene har hvert sitt vannverk på østsiden av innsjøen. I forbindelse med at det ikke er påvist akrylamid i flere påfølgende prøver, har Grimstad kommune ...
  • Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia. 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7281, Research report, 2018)
   Et måleprogram i Baneheia og bygatene ble gjennomført i 2016 som del av arbeidet med å utarbeide et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Nye prøver ble tatt i avrenningen fra Baneheia og i Tollbodgate ...
  • Gjennomgang av data for vannkjemi og gjellealuminium fra Vosso 

   Åtland, Åse; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7082, Research report, 2016)
   Den vannkjemiske situasjonen i Vossovassdraget ser ut til å være god i øvre deler, mens stasjonen på Evanger viser noe mer variable forhold med lavere pH og svært lave Ca-nivåer. Konsentrasjonen av gjellealuminium er ...
  • Kalkoppløsning ved dosering i lakseelver 

   Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7196, Research report, 2017)
   Mens oppløsning av ulike kalkkvaliteter i innsjøer er målt og kan beregnes ved bruk av modeller, finnes det ikke tilsvarende dokumentasjon for elver. Det var bakgrunnen for foreliggende undersøkelse. Beregninger for seks ...