• Coastal Research Seen Through an Early Career Lens—A Perspective on Barriers to Interdisciplinarity in Norway 

   Deininger, Anne; Martin, Angela Helen; Pardo, Juan; Berg, Paul Ragnar; Bhardwaj, Jyotirmoy; Catarino, Diana; Fernández-Chacón, Albert; Martinez-Swatson, Karen Agatha; Ono, Kotaro; Oomen, Rebekah Alice; Sodeland, Marte; Sørdalen, Tonje Knutsen; Synnes, Ann-Elin; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Thormar, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The value of interdisciplinarity for solving complex coastal problems is widely recognized. Many early career researchers (ECRs) therefore actively seek this type of collaboration through choice or necessity, for professional ...
  • Naturlig reetablering av laks i kystvassdrag mellom Otra og Mandalselva dokumentert ved elektrofiske og analyse av miljøDNA 

   Haraldstad, Tormod; Neset, Philip Thomassen; Johansen, Kurt; Slettan, Audun; Sodeland, Marte (NIVA-rapport;7671, Research report, 2021)
   I denne studien har vi dokumentert at laksen er tilbake i mange av kystvassdragene i Agder, og med dagens lave bestandssituasjon er slike reetableringer viktige. Bestandene i kystvassdragene er likevel sårbare, med få ...