• Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år 

   Vogelsang, Christian; Kristiansen, Trond; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina; Pakhomova, Svetlana; Eidsvoll, David Pettersen; Staalstrøm, André; Beylich, Bjørnar André (NIVA-rapport;7541-2020, Research report, 2020)
   På oppdrag for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er det gjennomført en detaljert kartlegging av partikler av mikroplast i innløpet til Bekkelaget renseanlegg under ulike forhold i løpet av et helt år, og hvor det blir ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport 

   Mats, Walday; Gunhild, Borgersen; Bjørnar, Beylich; Wenche, Eikrem; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, André (NIVA-rapport;7423, Research report, 2019)
   Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Utslipp til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? 

   Berge, John Arthur; Schaanning, Morten Thorne; Staalstrøm, André (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det forelå i 2016 ca. 2500 utslippstillatelser for utslipp til kystvann i Norge. Til tross for mange bestrebelser på å redusere utslippene må en forvente at en også i fremtiden må leve med betydelige utslipp til sjø. For ...