• Development of a qPCR assay to detect and quantify ichthyotoxic flagellates along the Norwegian coast, and the first Norwegian record of Fibrocapsa japonica (Raphidophyceae) 

   Engesmo, Anette; Strand, David; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Edvardsen, Bente; Medlin, Linda K.; Eikrem, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Blooms of ichthyotoxic microalgae pose a great challenge to the aquaculture industry world-wide, and there is a need for fast and specific methods for their detection and quantification in monitoring programs. In this ...
  • Microcystin profiles in European noble crayfish Astacus astacus and water in Lake Steinsfjorden, Norway 

   Miles, Christopher Owen; Strand, David; Rusch, Johannes; Ballot, Andreas; Haande, Sigrid; Løvberg, Kjersti Eriksen; Vrålstad, Trude; Samdal, Ingunn Anita (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Lake Steinsfjorden, an important noble crayfish (Astacus astacus) habitat, is often affected by blooms of Planktothrix spp. that produce microcystins (MCs). A poor correlation between MCs by ELISA in the water and in ...
  • Microcystins in European Noble Crayfish Astacus astacus in Lake Steinsfjorden, a Planktothrix-Dominated Lake 

   Samdal, Ingunn Anita; Strand, David; Ballot, Andreas; Rusch, Johannes; Haande, Sigrid; Løvberg, Kjersti Eriksen; Miles, Christopher Owen; Vrålstad, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Lake Steinsfjorden, an important Norwegian location for noble crayfish (Astacus astacus), is often affected by cyanobacterial blooms caused by microcystin (MC)-producing Planktothrix spp. The impact of MCs on noble crayfish ...
  • Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction 

   Strand, David; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Agersnap, Sune; Larsen, William Brenner; Knudsen, Steen Wilhelm; Møller, Peter Rask; Vrålstad, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   1. The European noble crayfish Astacus astacus is threatened by crayfish plague caused by the oomycete Aphanomyces astaci, which is spread by the invasive North American crayfish (e.g. signal crayfish Pacifastacus leniusculus). ...
  • Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2014 med vekt på viktige resultater fra 2014 

   Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6819, Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer en kortfattet oversikt over miljøtilstanden i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker, for perioden 1972 til og med 2014. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Oppegård kommune. Det ...
  • Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker1972-2014. Med vekt på resultater fra 2014 - Datarapport 

   Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6820, Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer detaljerte data fra undersøkelser i Gjersjøen og Kolbotnvannet med bekker i perioden 1972-2014 med vekt på 2014, i form av figurer, tabeller, litteratur og vedlegg som ikke er tatt med i ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...