• Forenklet tiltaksanalyse for Haldenvassdraget. Hovedrapport 

      Bækken, T.; Berge, D.; Bjørndalen, K.; Syversen, N.; Turtumøygard, S.; Øygarden, L. (NIVA-rapport;4922, Research report, 2004)
      Haldenvassdraget består av en lang rekke innsjøer med korte elevetrekninger i mellom. Vassdraget forurenses i hovedsak av næringssalter fra landbruk og befolkning. Vannkvaliteten er dårlig øverst i vassdraget, men bedrer ...