• Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Contaminants in coastal waters 2021 / Miljøgifter i kystområdene 2021 

   Schøyen, Merete; Grung, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7784-2022, Research report, 2022)
   The Norwegian environmental monitoring programme “Contaminants in coastal waters” (Miljøgifter i kystområdene - MILKYS) examines levels, trends, and effects of contaminants in biota. The 2021 investigation included analyses ...
  • Contaminants in coastal waters 2022 

   Schøyen, Merete; Grung, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Øxnevad, Sigurd; Christensen, Guttorm; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Eftevåg, Veronica Sæther; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7912-2023, Research report, 2024)
   The Norwegian environmental monitoring programme “Contaminants in coastal waters” (Miljøgifter i kystområdene - MILKYS) examines the levels, trends, and effects of contaminants annually in biota along the Norwegian fjords ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2013 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6728, Research report, 2014)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2013-investigation included analyses of 120 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2014 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;6917, Research report, 2015)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2014-investigation included analyses of 136 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2016 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7579, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2016- investigation included analyses of 104 different contaminants or biological effect parameters in five ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2017 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7580, Research report, 2021)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2017-investigation included analyses of 93 different contaminants or biological effect parameters in five species ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2019. 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7741-2022, Research report, 2022)
   This monitoring programme examines levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2019- investigation included analyses of more than 176 different contaminants or biological effect ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2020 

   Schøyen, Merete; Lund, Espen; Hjermann, Dag Øystein; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7686-2021, Research report, 2021)
   The monitoring programme “Contaminants in coastal waters of Norway” (Miljøgifter i norske kystområder - MILKYS) examines levels, trends and effects of contaminants in biota. The 2020-investigation included analyses of more ...
  • The ecotoxicology of marine tributyltin (TBT) hotspots: A review 

   Beyer, Jonny; Song, You; Tollefsen, Knut-Erik; Berge, John Arthur; Tveiten, Lise Ann; Helland, Aud; Øxnevad, Sigurd; Schøyen, Merete (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Tributyltin (TBT) was widely used as a highly efficient biocide in antifouling paints for ship and boat hulls. Eventually, TBT containing paints became globally banned when TBT was found to cause widespread contamination ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt 

   Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Tributyltinn (TBT) er et giftstoff som har vært brukt som begroingshindrende tilsetning i skipsmaling siden 1960-tallet. TBT forårsaker kjønnsforstyrrelser hos marine snegler, hvor hunner utvikler maskuline kjønnskarakterer. ...
  • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

   Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
   Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
  • Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017 

   Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The banning of organotin biocides, such as tributyltin (TBT), from use in marine antifouling paints is now leading to reproductive health recovery in marine gastropod populations all over the world. TBT induces socalled ...
  • Macrophytes as habitat for fish 

   Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Tveiten, Lise Ann; Moy, Frithjof Emil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As different macrophyte habitats house different distributions of invertebrates, we questioned if differences in the composition of fish in these habitats also could be identified. Additionally, we addressed the question ...
  • Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2018 - to år etter gjennomførte sedimenttiltak. 

   Øxnevad, Sigurd; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7307, Research report, 2018)
   NIVA har på oppdrag for AS Nymo gjort overvåking av miljøgifter i strandsnegl og blåskjell fra Vikkilen. I 2016 ble det gjennomført tildekking av forurensede sedimenter i Vikkilen, utenfor AS Nymo sitt bedriftsområde. Et ...
  • Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2021 - fem år etter sedimenttiltak 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Næss, Rita; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7701, Research report, 2022)
   På oppdrag for AS Nymo har NIVA gjort miljøovervåking i Vikkilen i 2021. I 2016 ble områder med forurenset sediment innerst i Vikkilen dekket til med rene masser. Undersøkelsen i 2021 er utført for å dokumentere tilstanden ...