• Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling 

   Liltved, H.; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;6143, Research report, 2011)
   Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse ...
  • Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter 

   Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Meland, Sondre; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7333, Research report, 2019)
   Denne rapporten er sluttleveransen til forprosjektet «Bærekraftig Nordbyen 2020». Rapporten ble utarbeidet av NIVA i tett dialog med Access Eiendom AS og Nordbyen Utvikling AS. Hovedfokus var på FN bærekraftsmål Nr. 12 ...
  • Demonstrasjon av anvendelsesområdet for en online partikkelteller i vannforsyningssystemet 

   Schwermer, Carsten Ulrich; Vogelsang, Christian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Gjennom drikkevannsforskriften er vannverkene pålagt å ha tilstrekkelige hygieniske barrierer for å sikre helsemessig trygt drikkevann til enhver tid ute hos abonnentene. Adekvate overvåkningssystemer er nødvendige for å ...
  • Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment – Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems 

   Delacroix, Stephanie; Vogelsang, Christian; Tobiesen, August; Liltved, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since 2005, five different ballast water management systems (BWMS) based on chlorination treatment have been tested by Norwegian Institute for Water Research (NIVA) according to guidelines from the International Maritime ...
  • Ecotoxicological effects of transformed silver and titanium dioxide nanoparticles in the effluent from a lab-scale wastewater treatment system 

   Georgantzopoulou, Anastasia; Carvalho, Patricia A.; Vogelsang, Christian; Tilahun, Mengstab; Ndungu, Stephen Kuria; Booth, Andy; Thomas, Kevin V; Macken, Ailbhe (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this study, a lab-scale wastewater treatment plant (WWTP), simulating biological treatment, received 10 μg/L Ag and 100 μg/L TiO2 nanoparticles (NPs) for 5 weeks. NP partitioning was evaluated by size fractionation (>0.7 ...
  • Effekt av endret værmønster på hygienisk badevannskvalitet og kvalitet på sjømat i Indre Oslofjord 

   Tryland, Ingun; Wennberg, Aina Charlotte; Vogelsang, Christian; Tjomsland, Torulv; Beschomer, Anna-Lena; Eregno, Fasil; Robertson, Lucy; Myrmel, Mette; Østensvik, Øyvin (NIVA-rapport;7031, Research report, 2016)
   Prosjektet Water Quality Tools ble gjennomført i perioden 2012-2015. Målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap, analysemetoder og modellverktøy som kan være til nytte i arbeidet med å sikre god badevannskvalitet ...
  • Effekt av sedimentasjonsbasseng for tilbakeholdelse av partikler og PAH-forbindelser i prosessvann fra anodefabrikken til Hydro Aluminium Sunndalsøra 

   Håvardstun, Jarle; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7048, Research report, 2016)
   Basert på Hydros egne analyseresultater ble tilbakeholdelsen av PAH16 fra prosessvann fra fabrikken tilført til sedimentasjonsbasseng BWC3, estimert til ca. 75 % (1200 kg) i 2014 og ca. 90 % (ca. 2000 kg) i 2015. PAH-innholdet ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2019 

   Ruus, Anders; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Vogelsang, Christian; Schlabach, Martin; Götsch, Arntraut; Borgå, Katrine; Helberg, Morten (NIVA-rapport;7555, Research report, 2020)
   This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses of sediment and organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of blood and eggs from herring ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2020 

   Grung, Merete; Jartun, Morten; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Vogelsang, Christian; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Borgå, Katrine; Helberg, Morten (NIVA-rapport;7674, Research report, 2021)
   This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses of sediment and organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of blood and eggs from herring ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2021 

   Ruus, Anders; Grung, Merete; Jartun, Morten; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Allan, Ian; Schlabach, Martin; Hansen, Linda; Enge, Ellen Katrin (NIVA-rapport;7762-2022, Research report, 2022)
   This report presents data from the first year of a new 5-year period of the Urban Fjord programme. The programme started in 2013 and has since been altered/advanced. In 2021 the programme covers sampling and analyses of ...
  • Environmental contaminants in freshwater food webs, 2021 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Lund, Espen; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7794-2022, Research report, 2022)
   This report presents monitoring data from freshwater food webs and abiotic samples from Lake Mjøsa and Femunden within the Milfersk programme. Studies and monitoring of legacy and emerging contaminants have been carried ...
  • Fluorine mass balance analysis of selected environmental samples from Norway 

   Aro, Rudolf; Carlsson, Pernilla; Vogelsang, Christian; Kärrman, Anna; Yeung, Leo WY. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The presence of unidentified organofluorine compounds (UOF) has been investigated in recent publication, but their environmental occurrence is still poorly understood. Fluorine mass balance analysis was performed on ...
  • Forekomst og utslipp av seksverdig krom i sigevann fra Deponi 2.1 ved Glencore Manganese Norway AS, Mo i Rana 

   Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Ndungu, Kuria; Beyer, Jonny (NIVA-rapport;6949, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført en kritisk gjennomgang og miljøfaglig vurdering av størrelsene, årsakene og mulige miljøkonsekvenser av utslipp av seksverdig krom fra Glencore Manganese Norway AS sitt Deponi 2.1 ved Mo Industripark ...
  • Forurensningsregnskap for Ringerike kommune 

   Lindholm, Markus; Vogelsang, Christian; Engebretsen, Alexander Melvold; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6873, Research report, 2015)
   Rapporten gir en oppdatert gjennomgang av avrenning en av næringssalter til vann og vassdrag i Ringerike kommune, og sammenfatter dataene til et forurensningsregnskap. Det er få tydelige trender i kommunens vassdrag. ...
  • Gruveavgang i Bøkfjorden - utlekking og giftighetstesting av vannbehandlingskjemikalier 

   Berge, John A; Schwermer, Carsten Ulrich; Tobiesen, August E.Dessen; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;6693, Research report, 2014)
  • KOF og BOF5 i avløp fra Nortekstil sine vaskeanlegg i Drammen – utslipp og aktuelle tiltak 

   Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;6626, Research report, 2014)
   Halvert vannforbruk og overgang fra termisk til kjemisk desinfeksjon har ført til 4-5-doblet konsentrasjon av KOF og BOF5 i utslippene fra Nortekstil sitt vaskeri i Drammen. Utslippene gjør at de ikke tilfredsstiller kravene ...
  • Mapping microplastics in sludge 

   Lusher, Amy L.; Hurley, Rachel; Vogelsang, Christian; Nizzetto, Luca; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7215, Research report, 2017)
   The main objective of this project was to characterize microplastics in sewage sludge from Norwegian domestic wastewater treatment plants applying different wastewater and sludge treatment technologies. WWTPs were selected ...
  • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

   Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7526, Research report, 2020)
   The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
  • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

   Vogelsang, Christian; Lusher, Amy L.; Dadkhah, Mona E.; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel B.; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7526, Research report, 2020)
   The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
  • Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år 

   Vogelsang, Christian; Kristiansen, Trond; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina; Pakhomova, Svetlana; Eidsvoll, David Pettersen; Staalstrøm, André; Beylich, Bjørnar André (NIVA-rapport;7541-2020, Research report, 2020)
   På oppdrag for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er det gjennomført en detaljert kartlegging av partikler av mikroplast i innløpet til Bekkelaget renseanlegg under ulike forhold i løpet av et helt år, og hvor det blir ...